Hungary
Egészségünk javítása az egyik legnagyobb kihívás, amivel a mai világban szembesülünk. Globális gyógyszeripari vállalatként az AstraZeneca kiemelt szereppel bír az innovatív gyógyszerek kutatásában, fejlesztésében és forgalomba hozatalában olyan fontos területeken mint a kardiovaszkuláris/metabolikus betegségek, onkológia, valamint a légzőszervi, gyulladásos és autoimmun betegségek.


Rólunk

Az AstraZeneca Kft. budapesti székhellyel működik Magyarországon. A közel 110 fő alkalmazott közül egyesek az új, innovatív gyógyszermolekulák klinikai fejlesztésében vesznek részt, míg mások a törzskönyvezéssel, a forgalombahozatali engedélyek gondozásával és a már törzskönyvezett gyógyszerek forgalmazásával kapcsolatos teendőket látják el, beleértve a gyógyszerek egészségügyi szakemberek felé történő ismertetését és a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet.

Az AstraZeneca Kft. évtizedek óta jelen van a hazai gyógyszerpiacon termékeivel és az azzal kapcsolatos szolgáltatásaival. A vállalat elkötelezett a magas szintű tudományos és etikai normák betartása irányában minden tevékenységének végzése során.

A nagyvállalat magatartási kódexe magyar nyelven itt olvasható: Magatartási Kódex (PDF 332kb)
Vállalatunkról

Bővebb információért látogassa meg a www.astrazeneca.com -ot

Tájékoztatás egészségügyi szakembereknek

Forgalmazott készítményeinkkel kapcsolatos kérdéseivel keresheti Orvosi Információs Osztályunkat 

- e-mailben (hu-medinfo@astrazeneca.com), vagy

- telefonon (+36 1 883 - 6500), illetve 

- levélben (AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Alíz utca 4.)


Az AstraZeneca Plc. a világ egyik vezető kutatásorientált gyógyszervállalata londoni központtal, amely kiterjedt kutatás - fejlesztési, és gyógyszergyártási tevékenységet folytat és részvényeit a világ vezető tőzsdéin is jegyzik.

A vállalat 1999-ben svéd és brit gyógyszeripari cégek egyesülésével jött létre, és azóta biotechnológiai vállalatokat is magába tömörítő nagyvállalatként tevékenykedik a világ több mint 100 országában.

A nagyvállalatnak több mint 62 000 alkalmazottja van, ebből 11 000 munkatárs kutatás-fejlesztési területen dolgozik. A fő kutatási centrumok Svédországban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban találhatók. A közép-kelet-európai klinikai kutatási részleg központja a magyarországi AstraZeneca Kft. budapesti irodájában található.

Az AstraZeneca számos innovatív gyógyszert fejlesztett ki, gyártott és forgalmazott eddig is, és továbbra is arra a 6 terápiás területre koncentrál, amely az emberiséget sújtó legsúlyosabb betegségekkel foglalkozik, és amely területeken – munkatársainak tudása és kapacitása segítségével – a legtöbbet teheti az emberek egészségének javítása érdekében.

Az AstraZeneca a

  • daganatos,
  • szív- és érrendszeri,
  • gyomor- és bélrendszeri,
  • fertőző,
  • idegrendszeri, valamint
  • légúti és gyulladásos megbetegedésekben használatos gyógyszereket kutat, gyárt és forgalmaz.

 

 

 

Transzparencia


Transzparencia Kódexek - Önszabályozás Európában

A multinacionális AstraZeneca vállalatcsoporthoz tartozó AstraZeneca Kft., az Innovatív Gyógyszergyártók Magyarországi Egyesületének („IGYE / AIPM”) tagvállalataként alávetette magát a „Transzparencia Kódex” (TK) betartásának.

Ennek az iparági szintű, kötelező erejű kódexnek a célja, hogy a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és szervezetek közötti kapcsolatok átláthatóságát biztosítsa, és általa a gyógyszeriparba vetett bizalmat tovább növelje.

A magyarországi Transzparencia Kódex megfelel a European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA: a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége) Transzparencia Kódexe a gyógyszeripari vállalatok által az egészségügyi szakembereknek és az egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatások közzétételéről követelményeinek.

A TK természetéből fakadóan, az önszabályozás jegyében a jogi normáknál szigorúbb követelményrendszert fogalmaz meg. Rendelkezéseit a vonatkozó versenyjogi és adatvédelmi törvényekkel és rendeletekkel, illetve minden más vonatkozó jogi követelménnyel összhangban állították össze.

Az érintett magán- és jogi személyek hozzájárulásának figyelembe vételével, a közzététel kiterjed minden a kódex hatálya alá eső, közvetlen és közvetett juttatásra, a vényköteles gyógyszerek kifejlesztésével és forgalmazásával kapcsolatban.

2016. első félévétől kezdődően a Transzparencia Kódexeket aláíró vállalatok Európa-szerte nyilvánosságra hozzák az adott országban működő egészségügyi szakemberekkel, intézményekkel, illetve szervezetekkel létrejött szerződéseik alapján nyújtott kifizetések és támogatások évenkénti összegzését.

Az önszabályozó platformhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége adott bármely Magyarországon működő, AIPM tagsággal nem-rendelkező gyógyszeripari vállalat számára is, amennyiben az magára nézve kötelezőnek ismeri el a TK szellemiségét és előírásait.

Részletes tájékoztatás található az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének honlapján:

-Nyitólap, tagvállalatok listája: http://aipm.hu/hu

-A Transzparencia Kódex háttere, elérhetősége: http://aipm.hu/hu/transzparencia-etika/transzparencia

Az AstraZeneca Kft. által a 2019. évre vonatkozó adatok közzététele

Az AstraZeneca Kft. által a 2018. évre vonatkozó adatok közzététele

Az AstraZeneca Kft. által a 2017. évre vonatkozó adatok közzététele (magyar és angol):

Az AstraZeneca Kft. által a 2016. évre vonatkozó adatok közzététele (magyar és angol):

Az AstraZeneca Kft által a 2015. évre vonatkozó adatok közzététele (magyar és angol):

Felhívjuk a honlap látogatóinak a figyelmét arra, hogy az itt közzétett személyes és üzleti adatokat kizárólag a Transzparencia Kódex előírásainak való megfelelés céljából tette közzé az AstraZeneca. Ezen adatok más célból való kezelése (felhasználása) jogszabályba ütközik és tilos.

Egyéni közzététellel kapcsolatos adatvédelmi kérdések

A hatályos adatvédelmi jogszabály elérhetősége

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( Infotv.) http://www.naih.hu/jogszabalyok.html

Tájékoztatás egészségügyi szakemberek részére

Az AstraZeneca Kft., jelen közzététellel kapcsolatos, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-82038/2014

Természetes személyek adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának módosítási szándéka esetén a mintalevél letölthető innen.

Kapcsolat

Címzett: AstraZeneca Kft., Adatvédelmi felelős
Levelezési cím: 1117 Budapest, Alíz utca 4.
E-mail cím: privacy.hu@astrazeneca.com

Az oldal legutóbbi frissítésének dátuma: 2018. szeptember.

© AstraZeneca 2016

Kutatás és Fejlesztés


A 90-es évek változásai lehetővé tették, hogy – támaszkodva a jól képzett helyi szakemberekre – a globális klinikai vizsgálatokban Magyarország is részt vegyen. 

1991-ben az angol ICI/ később Zeneca, míg 1993-ban a svéd Astra is létrehozta magyarországi klinikai kutatási részlegét, amely 1995-tól kezdődően régionális központként is funkcionált.

A két cég fúziója (1999) után az AstraZeneca magyarországi munkatársai közreműködtek abban is, hogy a régió több országában továbbbővültek a kutatási központok (Bulgária, Románia, Oroszország, Ukrajna), majd Izraelben is a létrehozta a vállalat a maga klinikai kutatási részlegét.

Jelenleg a hazai kutatási részleg több, mint 50 fő, többségében felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárssal koordinálja a gyógyszervizsgálatokat. Csaknem valamennyi terápiás területen, fő hangsúllyal az onkológiai, pulmonológiai, kardiovaszkuláris és metabolikus betegségekben folynak klinikai kutatásaink. Ez egyidejűleg 200-300 vizsgálóhely, mintegy 1000 vizsgáló és 2500 beteg részvételét jelenti, akik számára a legkorszerűbb kezelési eljárások bevezetésének lehetőségét készítjük elő.

Az AstraZeneca klinikai gyógyszervizsgálatok szponzorálása magában foglalja a saját munkatársak alkalmazásának költségét, a vizsgálatot végző intézményeknek és munkatársaiknak kifizetett összegeket, további járulékos költségek (mint például laborvizsgálatok költségei) fedezetét, valamint a vizsgálatban résztvevő betegek számára biztosított gyógyszerek költségeit.

Munkatársaink részt vesznek a vizsgálatok központi szervezésében és irányításában is, ennek kapcsán több, mint 25 országgal állunk kapcsolatban.

Emellett számos vizsgálat folyik más, az AstraZeneca-val szerződésben álló kutatással foglalkozó cégen keresztül is.

Az AstraZeneca által szponzorált klinikai vizsgálatokból nyert adatok révén válik lehetségessé a gyógyszereink törzskönyvezése és forgalomba helyezése világszerte. Célunk, hogy a betegek mielőbb hozzájussanak a számukra fontos, új korszerű kezelésekhez.

Adatvédelem


Adatvédelem

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

Az AstraZeneca Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 4.) mint adatkezelő ("Adatkezelő") a jelen adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (https://www.astrazeneca.com/country-sites/hungary.html) (a továbbiakban: "Honlap") működtetése során a birtokába kerülnek. 

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az AstraZeneca Kft. által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveket. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor a felhasználó ("Felhasználó") az AstraZeneca Kft.-vel a Honlapon keresztül vagy egyéb módon veszi fel a kapcsolatot vagy kérdést tesz fel. A Tájékoztató készítésekor különös tekintettel voltunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok - a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation - GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, illetve az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény - rendelkezéseire.

2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az AstraZeneca Kft. tájékoztatja a weboldal felhasználóit, hogy a weboldalon történő kapcsolatfelvétel, (pl.: kérdésfeltevés, információkérés) során a Felhasználók úgy kerülnek kapcsolatba az AstraZenecával, hogy egyidejűleg személyes adatokat is szolgáltatnak az AstraZeneca Kft. részére, melyet az AstraZeneca Kft. illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel. Az AstraZeneca Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának teljesülése érdekében, annyi ideig és olyan mértékben őrzi, tárolja és kezeli, amennyiben azt a kapcsolatfelvétel célja elengedhetetlenül szükségessé teszi.

A kapcsolatfelvétellel a Felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

Az AstraZeneca Kft. a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az AstraZeneca Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és beszerzi előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

Az AstraZeneca Kft. az általa kezelt személyes adatokat a külső világtól tűzfallal elzárt, jelszóval védett, biztonságos kiszolgálón tárolja, és olyan biztonsági irányelveket alkalmaz, amellyel a lehető legteljesebb mértékben gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról és integritásáról.

3. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

Az AstraZeneca Kft. mint Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja (a) az online tartalomszolgáltatás, (b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, (c) statisztikák, elemzések készítése, (d) a Felhasználók jogainak a védelme, (e) az AstraZeneca Kft. jogos érdekeinek érvényesítése, (f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése. Az Adatkezelő a jelen pontban rögzített céloktól eltérő célokra a személyes adatokat nem használja fel.

Az Adatkezelő a Felhasználó által az AstraZeneca Kft.-vel való kapcsolatfelvétel során megadott alábbi adatokat kezelheti: [név, IP-cím, tartózkodási hely, lakóhely, születési hely és idő, beosztás, munkahely, telefonszám stb.].

Az AstraZeneca Kft. a kezelésében lévő személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a törvényellenes, illetve az AstraZeneca hálózatára veszélyt jelentő, vagy a weboldal működését egyébként veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatja.

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az AstraZeneca Kft. lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az AstraZeneca Kft. adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb a Felhasználónak az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az AstraZeneca Kft. erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

5. Az adatkezelés időtartama

Az AstraZeneca Kft. a Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az AstraZeneca Kft. végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő - a Felhasználó tájékoztatása mellett - korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az AstraZeneca Kft. mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az AstraZeneca Kft. tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

AZ AstraZeneca Kft. érdekében eljáró, szerződött adatkezelők és adatfeldolgozók listája itt található: AZHU HCP database 3rd parties

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az AstraZeneca Kft.-vel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik és dolgozzák fel.

7. Adattovábbítás

Az AstraZeneca Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az AstraZeneca Kft. a Felhasználó adatait a Felhasználó lakóhelyén (országon) illetve, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli AstraZeneca cégcsoport valamely tagjának adatbázisba is továbbíthatja. Az Adatkezelő csak olyan harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítja a Felhasználó adatait, amely országban az adatok megfelelő szintű védelme biztosított. 

A szerződéses partnerek és/vagy az AstraZeneca cégcsoport tagjai a Felhasználó adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítják.

Az AstraZeneca cégcsoport mindenkori tagjainak azonosító adatainak elérhetősége:  www.astrazeneca.com;

8. Adatbiztonság

Az AstraZeneca Kft. megteszi a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes és/vagy különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználóhoz rendelhetők.

9. A Felhasználó jogai

A Felhasználó kérheti, hogy az AstraZeneca Kft. tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt személyes adatok körére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók megjelölésére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

A Felhasználó kérheti az AstraZeneca Kft. által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A Felhasználó kérheti az AstraZeneca Kft. által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az AstraZeneca Kft. által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az AstraZeneca Kft. korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az AstraZeneca Kft. korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az AstraZeneca Kft. korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó kérheti, hogy az AstraZeneca Kft. a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az AstraZeneca Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az AstraZeneca Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az AstraZeneca Kft. a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel, adatmódosítással, és adattörléssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az alábbi címen fogadunk:

AstraZeneca Kft.

1117 BUDAPEST

Alíz utca 4.

email: privacy.hu@AstraZeneca.com

A Felhasználó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Lezárás időpontja: 2018.05.25.

Jognyilatkozat


• A weboldal összeállításakor és frissítésekor az AstraZeneca Kft. mindig kellő gondossággal és körültekintéssel jár el, és törekszik arra, hogy weboldalon megjelenő adatok és információk mindig naprakészek legyenek, azonban az AstraZeneca Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok és információk időszerűségéért, érvényességéért, pontosságáért, teljességéért vagy valamilyen célra való alkalmasságáért, továbbá a technikai okokból eredő hibákért vagy elírásokért.

• A weboldalon tárolt információk felhasználása a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik, és az AstraZeneca Kft. kizárja felelősségét a weboldal használatával összefüggésben keletkezett károkért, ideértve, de nem kizárólag az weboldalon szereplő információk felhasználásából eredő, illetve ezzel harmadik személynek okozott károkért, továbbá, a weboldalhoz történő hozzáférés, felhasználás, böngészés vagy letöltés eredményeképpen a felhasználó számítógépén vagy rendszerén, többek között cookie-k vagy vírusok letöltéséből vagy adatvesztésből keletkező károkért.

• Az AstraZeneca Kft. felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon közölt információk nem tekinthetők tanácsnak, kötelezettségvállalásnak vagy ajánlattételnek.

• A weboldalon szerepelő linkek segítségével a felhasználó más weboldalakat is elérhet, azonban az AstraZeneca Kft. nem vállal felelősséget ezen weboldalak folyamatos elérhetőségéért, illetve az ott megjelenő tartalomért, különösen az ilyen tartalmak által megvalósított jogsértésekért, illetve az ezek felhasználásából eredő károkért.

• Az AstraZeneca Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor értesítés nélkül megváltoztassa, bővítse, egyes tartalmakat, szolgáltatásokat megszüntessen vagy töröljön. Bármely módosítás akkor lép életbe, amikor a felhasználó következő alkalommal belép a weboldalra.

Szerzői jogi nyilatkozat

• A weboldalon megjelenő tartalom, beleértve a dokumentumokat, fájlokat, szövegeket, képeket, grafikákat - feltéve hogy nincs kifejezetten feltüntetve hogy az harmadik személy szellemi alkotása - továbbá a weboldal általános megjelenése az AstraZeneca Kft. szellemi alkotása.

• A felhasználó kizárólag saját használatra, nem kereskedelmi céllal jogosult információkat kimásolni, kinyomtatni vagy letölteni a weboldalról (kivéve a harmadik személyek szellemi alkotásaként megjelölt tartalmat) és köteles megőrizni illetve feltüntetni minden ilyen másolaton a szerzői jogra vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó utalásokat, így különösen, hogy az idézet az AstraZeneca Kft. weboldaláról származik, és az AstraZeneca Kft. szellemi terméke.

• Az előzőek kivételével a weboldal tartalmának részben vagy egészben történő lemásolása, módosítása, többszörözése, terjesztése és kereskedelmi célú felhasználása, bármilyen formában történjék is – ideértve a weboldalon vagy tartalmán alapuló származékos munkák összeállítását, más webhelyekbe, elektronikus visszakereső rendszerekbe vagy publikációkba történő beillesztését– kizárólag az AstraZeneca Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalra mutató hivatkozásokat (linkeket) csak az AstraZeneca Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehet más weboldalon elhelyezni.

• A weboldal egyes oldalainak keretezése – ú. n. frame-be helyezése – illetve ennek más weboldalba történő befoglalása kizárólag az AstraZeneca Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalon szereplő, illetve az AstraZeneca Kft. által használt logók, és védjegyek, domain nevek csak az AstraZeneca Kft. előzetes írásos hozzájárulásával használhatók fel.

• A weboldalon lévő, harmadik felek szellemi alkotását képező tartalom felhasználásához vagy letöltéséhez az ott megjelölt jogosult írásbeli engedélye szükséges. A weboldalon szerepelő linkeken található tartalmak felhasználására az adott weboldal felhasználási feltételei az irányadók.

• A fentiekben közölt korlátozott engedély kivételével a weboldalon lévő információk közzététele nem értelmezhető úgy, hogy az vagyoni-, vagy felhasználási jogot vagy bármely más licenszet biztosítana a felhasználó részére.

Mellékhatások bejelentése


Az egészségügyi dolgozóknak a 2005. évi XCV. törvény alapján kötelessége a tudomásukra jutott feltételezett mellékhatásokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) vagy a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja felé továbbítani.

A feltételezett mellékhatások bejelentésére a lakosság részéről is lehetőség van.

A mellékhatások bejelentéséről tájékoztatást kaphat és bejelentését meg is teheti az OGYÉI honlapján (www.ogyei.gov.hu) a Mellékhatások bejelentése menüpontban, vagy az AstraZeneca számára is elküldheti a következő elérhetőségek valamelyikére:

AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Alíz utca 4.

Fax: +36-1-883-3338

Telefon: +36-20-9108-633

Köszönjük, hogy bejelentésével segíti munkánkat és hozzájárul a gyógyszerek biztonságosabb alkalmazásához!

Csatlakozna hozzánk?


Aktuális állásajánlatainkat – országonkénti csoportosításban is - megnézheti az AstraZeneca globális karrieroldalán. Ehhez kattintson ide: https://careers.astrazeneca.com/

Amennyiben valamelyik pozíció felkeltette érdeklődését, a fenti elérhetőségen keresztül benyújthatja pályázatát az on-line angol nyelvű  jelentkezési lap kitöltésével és angol vagy magyar nyelvű önéletrajzának csatolásával.

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni Humán Erőforrás osztályunkkal, a hr.hungary@astrazeneca.com e-mail címre várjuk levelét.

Az AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 4.), mint Adatkezelő, munkaerő-toborzással és kiválasztási eljárással kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében kezeli az Ön személyes adatait és különleges adatait. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105275/2016.

Kérjük, hogy pályázatát csak azt követően küldje el részünkre, miután figyelmesen elolvasta az alábbi adatkezelési tájékoztatókat.

AstraZeneca globális karrieroldal angol nyelvű tájékoztató  ( Terms & Conditions)  Kattintson ide

(Az angol nyelvű tájékoztató megtalálható a karrieroldalon, és a jelentkezés előfeltétele az elfogadása)

AstraZeneca globális karrieroldal angol tájékoztató magyar nyelvű fordítása ( Terms & Conditions)  Kattintson ide

Amennyiben bármilyen kérdése van a jelen adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi vállalat Adatvédelmi felelőséhez.  Elérhetőség: privacy.hu@AstraZeneca.com

Cookie szabályzat


A weboldalunk cookie-kat használ. A következőkben többet megtudhat a cookie-król, hogyan használjuk őket, és hogyan ellenőrizheti őket.

Ennek a weboldalnak a használatával beleegyezik a cookie-k használatába a Cookie Szabályzatban foglaltak szerint. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a használatukba, akkor kérjük a lentiekben leírtak szerint tiltsa le őket, így a cookie-k erről a weboldalról nem kerülnek át az Ön számítógépére, egyéb készülékére.

Mi az a cookie?

A cookie-k kisméretű szövegfile-ok, amelyek egy weboldal megtekintésekor kerülnek az Ön készülékére. A weboldalon történt minden egyes látogatás során az Ön készülékéről a cookie-k visszakerülnek az eredeti weboldalra, vagy arra a weboldalra, amely felismeri az adott cookie-t. A cookie-k, a weboldal számára információval szolgálnak, lehetővé téve a weboldanak, hogy emlékezzék az Ön készülékére az ismételt megtekintés alkalmával. A cookie-k használatával nőhet a felhasználói élmény, az Ön érdeklődésének és igényeinek megfelelően.

Többet megtudhat a cookiek-ról, többek között arról, hogyan ellenőrizheti milyen cookie-k kerültek a készülékére, hogyan kezelje, törölje őket, itt: www.aboutcookies.org

Cookie típusok

Átmeneti (session) és állandó (persistent)

Használhatunk átmeneti cookie-kat, amelyek csak addig léteznek, ameddig Ön be nem zárja a böngészőjét. Használhatunk állandó cookie-kat is, amelyek hosszabb, meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra.

Cél

A weblapunkon lévő cookie-kat a következő célra vagy célokra használjuk.

 Cél

 Leírás

Feltétlenül szükséges

Cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a felhasználó által kért szolgáltatások elvégzésére

Teljesítmény

Cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalt, pl. melyik oldalakat látogatják a leggyakrabban, és hogy kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalakról

Funkcionális

Cookie-k, amelyek lehetővé teszik a weboldalnak, hogy megjegyezze a felhasználó általi választásokat (pl. felhasználó név, nyelv, vagy a régió) és ezzel személyre szabottabbá tegyék a tartalmakat

Célzott

Cookie-k, amelyek arra szolgálnak, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelőbb hirdetéseket nyújtsanak. Arra is használatosak, hogy korlátozzák annak számát, hányszor lát a felhasználó egy hirdetést, és arra is, hogy mérjék a reklám kampányok hatékonyságát.

Harmadik fél általi cookie-k

A weboldalunk megengedheti harmadik fél általi (úgynevezett third party) cookie-k megjelenését. Ezek a cookie-k nincsenek a mi ellenőrzésünk alatt. További információért azzal kapcsolatban, hogy a harmadik fél hogyan használja a cookie-kat kérjük, látogassa meg a harmadik fél weboldalát. A harmadik fél által elhelyezett cookie-kal kapcsolatban a lenti táblázat szolgáltat információt, megnevezve a cookie célját is.

Cookie-k ezen a weboldalon

A lenti táblázat foglalja össze a cookie-kat amelyeket az astrazeneca.hu weboldal használ. Kérjük, ellenőrizze a különböző AstraZeneca weboldalakat, mert az ott használt cookie-k eltérhetnek az ezen a weboldalon használt cookie-tól.

Név

Cél

Típus

Állandóság

Eredet

azlogin_

Bejelentkezéskor jön létre, ha a felhasználó kijelölte az "Emlékeztető" opciót. A felhasználó e-mail címét és jelszavát tárolja.

Funkcionális

Állandó

first party (belső)

azsession_

Bejelentkezéskor jön létre, ha a felhasználó kijelölte az "Emlékeztető" opciót. A következő alkalommal automatikusan belépteti a felhasználót a weboldalra.

Funkcionális

Állandó

first party (belső)

panel-ec

Kinyitható lista állapotát (kinyitott ill. összezárt) tárolja.

Funkcionális

Állandó

first party (belső)

Cookie_AZ

 Rögzíti, hogy a cookie használata elfogadásra került

 Feltétlenül szükséges

 Állandó

first party (belső)

WEBTRENDS_ID

amely nyomon követi a látogatást, az oldalnézetet, stb.

Célzott

Állandó

third party (harmadik fél általi, külső)

Hogyan ellenőrizheti és törölheti a cookie-kat

A web böngészők többsége elfogadja a cookie-kat, de Önnek lehetősége van módosítani a böngésző beállításait, elutasítani az új cookie-kat, letiltani a meglévőket vagy értesítést kérni, amennyiben a weboldal új cookie-kat használ.

Annak érdekében, hogy beállítsa a böngészőjét, hogy elutasítsa a cookie-kat, kérem, vegye igénybe az útbaigazítás segédletet, amit a böngésző cég biztosít az Ön számára (általában a “Help”, “Tools” vagy “Edit” menüpont alatt található). Részletesebb útmutatót itt talál www.aboutcookies.org

Kérem, figyeljen oda, hogy ha elutasítja, vagy letiltja a cookie-kat, a weboldal néhány funkcionalitása elveszhet. A cookie-k vagy a cookie típus letiltása nem jelenti a cookie törlését a böngészőjéből. Önnek ezt külön el kell végeznie a böngészőjében.

Változások a cookie használatunkban

Bármely változást ennek a weboldalnak a cookie-k használatában itt talál majd meg, és ha szükséges jelezni fogjuk a weboldalunkon keresztül is kiemelve a változásokat.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése felmerülne az itt leírtakkal kapcsolatban kérjük, lépjen velünk kapcsolatba ezen az elérhetőségen keresztül: privacy@astrazeneca.com

Budapest

hu-info@AstraZeneca.com

AstraZeneca Kft. Alíz utca 4

Budapest Hungary 1117

+36 1 883 6500 +36 1 883 3336