Hungary

Egészségünk javítása az egyik legnagyobb kihívás, amivel a mai világban szembesülünk. Globális gyógyszeripari vállalatként az AstraZeneca kiemelt szereppel bír az innovatív gyógyszerek kutatásában, fejlesztésében és forgalomba hozatalában olyan fontos területeken mint a kardiovaszkuláris/metabolikus betegségek, onkológia, valamint a légzőszervi, gyulladásos és autoimmun betegségek.

Rólunk

Az AstraZeneca Kft. budapesti székhellyel működik Magyarországon. A közel 110 fő alkalmazott közül egyesek az új, innovatív gyógyszermolekulák klinikai fejlesztésében vesznek részt, míg mások a törzskönyvezéssel, a forgalombahozatali engedélyek gondozásával és a már törzskönyvezett gyógyszerek forgalmazásával kapcsolatos teendőket látják el, beleértve a gyógyszerek egészségügyi szakemberek felé történő ismertetését és a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet.

Az AstraZeneca Kft. évtizedek óta jelen van a hazai gyógyszerpiacon termékeivel és az azzal kapcsolatos szolgáltatásaival. A vállalat elkötelezett a magas szintű tudományos és etikai normák betartása irányában minden tevékenységének végzése során.

A nagyvállalat magatartási kódexe magyar nyelven itt olvasható: Magatartási Kódex (PDF 332kb)

Útmutató az AstraZenecával együttműködő harmadik felek számára

Vállalatunkról

Az AstraZeneca Plc. a világ egyik vezető kutatásorientált gyógyszervállalata londoni központtal, amely kiterjedt kutatás - fejlesztési, és gyógyszergyártási tevékenységet folytat és részvényeit a világ vezető tőzsdéin is jegyzik.

A vállalat 1999-ben svéd és brit gyógyszeripari cégek egyesülésével jött létre, és azóta biotechnológiai vállalatokat is magába tömörítő nagyvállalatként tevékenykedik a világ több mint 100 országában.

A nagyvállalatnak több mint 62 000 alkalmazottja van, ebből 11 000 munkatárs kutatás-fejlesztési területen dolgozik. A fő kutatási centrumok Svédországban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban találhatók. A közép-kelet-európai klinikai kutatási részleg központja a magyarországi AstraZeneca Kft. budapesti irodájában található.

Az AstraZeneca számos innovatív gyógyszert fejlesztett ki, gyártott és forgalmazott eddig is, és továbbra is arra a 6 terápiás területre koncentrál, amely az emberiséget sújtó legsúlyosabb betegségekkel foglalkozik, és amely területeken – munkatársainak tudása és kapacitása segítségével – a legtöbbet teheti az emberek egészségének javítása érdekében.

 

Az AstraZeneca a

 • daganatos,
 • szív- és érrendszeri,
 • gyomor- és bélrendszeri,
 • fertőző,
 • idegrendszeri, valamint
 • légúti és gyulladásos megbetegedésekben használatos gyógyszereket kutat, gyárt és forgalmaz.

Bővebb információért látogassa meg a www.astrazeneca.com -ot

 

Tájékoztatás egészségügyi szakembereknek

Forgalmazott készítményeinkkel kapcsolatos kérdéseivel keresheti Orvosi Információs Osztályunkat 

- e-mailben (hu-medinfo@astrazeneca.com), vagy

- telefonon (+36 1 883 - 6500), illetve 

- levélben (AstraZeneca Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)

Transzparencia

Transzparencia Kódexek - Önszabályozás Európában

A multinacionális AstraZeneca vállalatcsoporthoz tartozó AstraZeneca Kft., az Innovatív Gyógyszergyártók Magyarországi Egyesületének („IGYE / AIPM”) tagvállalataként alávetette magát a „Transzparencia Kódex” (TK) betartásának.

Ennek az iparági szintű, kötelező erejű kódexnek a célja, hogy a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és szervezetek közötti kapcsolatok átláthatóságát biztosítsa, és általa a gyógyszeriparba vetett bizalmat tovább növelje.

A magyarországi Transzparencia Kódex megfelel a European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA: a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége) Transzparencia Kódexe a gyógyszeripari vállalatok által az egészségügyi szakembereknek és az egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatások közzétételéről követelményeinek.

A TK természetéből fakadóan, az önszabályozás jegyében a jogi normáknál szigorúbb követelményrendszert fogalmaz meg. Rendelkezéseit a vonatkozó versenyjogi és adatvédelmi törvényekkel és rendeletekkel, illetve minden más vonatkozó jogi követelménnyel összhangban állították össze.

Az érintett magán- és jogi személyek hozzájárulásának figyelembe vételével, a közzététel kiterjed minden a kódex hatálya alá eső, közvetlen és közvetett juttatásra, a vényköteles gyógyszerek kifejlesztésével és forgalmazásával kapcsolatban.

2016. első félévétől kezdődően a Transzparencia Kódexeket aláíró vállalatok Európa-szerte nyilvánosságra hozzák az adott országban működő egészségügyi szakemberekkel, intézményekkel, illetve szervezetekkel létrejött szerződéseik alapján nyújtott kifizetések és támogatások évenkénti összegzését.

Az önszabályozó platformhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége adott bármely Magyarországon működő, AIPM tagsággal nem-rendelkező gyógyszeripari vállalat számára is, amennyiben az magára nézve kötelezőnek ismeri el a TK szellemiségét és előírásait.

Részletes tájékoztatás található az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének honlapján:

Az AstraZeneca Kft. által a 2016. évre vonatkozó adatok közzététele (magyar és angol):

AstraZeneca Kft transzparencia közzététel 2016_HU.pdf

AstraZeneca Kft transzparencia közzététel 2016_EN.pdf

Módszertani útmutató Transzparencia Kódex Közzétételhez_AZ_Hungary 2016.pdf

Methodological Note_AZ_Hungary 2016.pdf

Az AstraZeneca Kft által a 2015. évre vonatkozó adatok közzététele (magyar és angol):

AstraZeneca Kft transzparencia közzététel 2015_HU.pdf

AstraZeneca Kft transzparencia közzététel 2015_EN.pdf

Módszertani útmutató Transzparencia Kódex Közzétételhez_AZ_Hungary 2015.pdf

Methodological Note_AZ_Hungary 2015.pdf

Felhívjuk a honlap látogatóinak a figyelmét arra, hogy az itt közzétett személyes és üzleti adatokat kizárólag a Transzparencia Kódex előírásainak való megfelelés céljából tette közzé az AstraZeneca. Ezen adatok más célból való kezelése (felhasználása) jogszabályba ütközik és tilos.

Egyéni közzététellel kapcsolatos adatvédelmi kérdések

A hatályos adatvédelmi jogszabály elérhetősége

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( Infotv.) http://www.naih.hu/jogszabalyok.html

Tájékoztatás egészségügyi szakemberek részére

Az AstraZeneca Kft., jelen közzététellel kapcsolatos, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-82038/2014

Az adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása.

Természetes személyek adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának módosítási szándéka esetén a mintalevél letölthető innen.

Kapcsolat

Címzett: AstraZeneca Kft., Adatvédelmi felelős
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
E-mail cím: privacy.hu@astrazeneca.com

Az oldal legutóbbi frissítésének dátuma: 2017. június.

© AstraZeneca 2016

Kutatás és Fejlesztés

A 90-es évek változásai lehetővé tették, hogy – támaszkodva a jól képzett helyi szakemberekre – a globális klinikai vizsgálatokban Magyarország is részt vegyen. 

1991-ben az angol ICI/ később Zeneca, míg 1993-ban a svéd Astra is létrehozta magyarországi klinikai kutatási részlegét, amely 1995-tól kezdődően régionális központként is funkcionált.

A két cég fúziója (1999) után az AstraZeneca magyarországi munkatársai közreműködtek abban is, hogy a régió több országában továbbbővültek a kutatási központok (Bulgária, Románia, Oroszország, Ukrajna), majd Izraelben is a létrehozta a vállalat a maga klinikai kutatási részlegét.

Jelenleg a hazai kutatási részleg több, mint 50 fő, többségében felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárssal koordinálja a gyógyszervizsgálatokat. Csaknem valamennyi terápiás területen, fő hangsúllyal az onkológiai, pulmonológiai, kardiovaszkuláris és metabolikus betegségekben folynak klinikai kutatásaink. Ez egyidejűleg 200-300 vizsgálóhely, mintegy 1000 vizsgáló és 2500 beteg részvételét jelenti, akik számára a legkorszerűbb kezelési eljárások bevezetésének lehetőségét készítjük elő.

Az AstraZeneca klinikai gyógyszervizsgálatok szponzorálása magában foglalja a saját munkatársak alkalmazásának költségét, a vizsgálatot végző intézményeknek és munkatársaiknak kifizetett összegeket, további járulékos költségek (mint például laborvizsgálatok költségei) fedezetét, valamint a vizsgálatban résztvevő betegek számára biztosított gyógyszerek költségeit.

Munkatársaink részt vesznek a vizsgálatok központi szervezésében és irányításában is, ennek kapcsán több, mint 25 országgal állunk kapcsolatban.

Emellett számos vizsgálat folyik más, az AstraZeneca-val szerződésben álló kutatással foglalkozó cégen keresztül is.

Az AstraZeneca által szponzorált klinikai vizsgálatokból nyert adatok révén válik lehetségessé a gyógyszereink törzskönyvezése és forgalomba helyezése világszerte. Célunk, hogy a betegek mielőbb hozzájussanak a számukra fontos, új korszerű kezelésekhez.

Adatvédelem

 • Az AstraZeneca Kft. tájékoztatja a weboldal felhasználóit, hogy a weboldalon történő kapcsolatfelvétel, (pl.: kérdésfeltevés, információkérés, ) során a felhasználók úgy kerülnek kapcsolatba az AstraZenecával, hogy egyidejűleg személyes adatokat is szolgáltatnak az AstraZeneca Kft. részére, melyet az AstraZeneca Kft. illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel. Az AstraZeneca Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának teljesülése érdekében, annyi ideig és olyan mértékben őrzi, tárolja és kezeli, amennyiben azt a kapcsolatfelvétel célja szükségessé teszi.
 • A kapcsolatfelvétellel a felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket.
 • Az AstraZeneca Kft. az általa kezelt személyes adatokat a külső világtól tűzfallal elzárt, jelszóval védett, biztonságos kiszolgálón tárolja, és olyan biztonsági irányelveket alkalmaz, amellyel a lehető legteljesebb mértékben gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról és integritásáról.
 • Az AstraZeneca Kft. a kezelésében lévő személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a törvényellenes, illetve az AstraZeneca hálózatára veszélyt jelentő, vagy a weboldal működését egyébként veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatja.
 • Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Jogosult továbbá kérni a nyilvántartott adatok helyesbítését, illetve törlését.

Az AstraZeneca cégcsoport mindenkori tagjainak azonosító adatainak elérhetősége:  www.astrazeneca.com;
AZ AstraZeneca Kft. érdekében eljáró, szerződött adatkezelők és adatfeldolgozók listája itt található: AZHU HCP database 3rd parties

Adatkezeléssel, adatmódosítással, és adattörléssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az alábbi címen fogadunk:

AstraZeneca Kft.

1113 BUDAPEST

Bocskai út 134-146.

email: privacy.hu@AstraZeneca.com

Jognyilatkozat

 • A weboldal összeállításakor és frissítésekor az AstraZeneca Kft. mindig kellő gondossággal és körültekintéssel jár el, és törekszik arra, hogy weboldalon megjelenő adatok és információk mindig naprakészek legyenek, azonban az AstraZeneca Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok és információk időszerűségéért, érvényességéért, pontosságáért, teljességéért vagy valamilyen célra való alkalmasságáért, továbbá a technikai okokból eredő hibákért vagy elírásokért.
 • A weboldalon tárolt információk felhasználása a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik, és az AstraZeneca Kft. kizárja felelősségét a weboldal használatával összefüggésben keletkezett károkért, ideértve, de nem kizárólag az weboldalon szereplő információk felhasználásából eredő, illetve ezzel harmadik személynek okozott károkért, továbbá, a weboldalhoz történő hozzáférés, felhasználás, böngészés vagy letöltés eredményeképpen a felhasználó számítógépén vagy rendszerén, többek között cookie-k vagy vírusok letöltéséből vagy adatvesztésből keletkező károkért.
 • Az AstraZeneca Kft. felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon közölt információk nem tekinthetők tanácsnak, kötelezettségvállalásnak vagy ajánlattételnek.
 • A weboldalon szerepelő linkek segítségével a felhasználó más weboldalakat is elérhet, azonban az AstraZeneca Kft. nem vállal felelősséget ezen weboldalak folyamatos elérhetőségéért, illetve az ott megjelenő tartalomért, különösen az ilyen tartalmak által megvalósított jogsértésekért, illetve az ezek felhasználásából eredő károkért.
 • Az AstraZeneca Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor értesítés nélkül megváltoztassa, bővítse, egyes tartalmakat, szolgáltatásokat megszüntessen vagy töröljön. Bármely módosítás akkor lép életbe, amikor a felhasználó következő alkalommal belép a weboldalra.

Szerzői jogi nyilatkozat

 • A weboldalon megjelenő tartalom, beleértve a dokumentumokat, fájlokat, szövegeket, képeket, grafikákat - feltéve hogy nincs kifejezetten feltüntetve hogy az harmadik személy szellemi alkotása - továbbá a weboldal általános megjelenése az AstraZeneca Kft. szellemi alkotása.
 • A felhasználó kizárólag saját használatra, nem kereskedelmi céllal jogosult információkat kimásolni, kinyomtatni vagy letölteni a weboldalról (kivéve a harmadik személyek szellemi alkotásaként megjelölt tartalmat) és köteles megőrizni illetve feltüntetni minden ilyen másolaton a szerzői jogra vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó utalásokat, így különösen, hogy az idézet az AstraZeneca Kft. weboldaláról származik, és az AstraZeneca Kft. szellemi terméke.
 • Az előzőek kivételével a weboldal tartalmának részben vagy egészben történő lemásolása, módosítása, többszörözése, terjesztése és kereskedelmi célú felhasználása, bármilyen formában történjék is – ideértve a weboldalon vagy tartalmán alapuló származékos munkák összeállítását, más webhelyekbe, elektronikus visszakereső rendszerekbe vagy publikációkba történő beillesztését– kizárólag az AstraZeneca Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalra mutató hivatkozásokat (linkeket) csak az AstraZeneca Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehet más weboldalon elhelyezni.
 • A weboldal egyes oldalainak keretezése – ú. n. frame-be helyezése – illetve ennek más weboldalba történő befoglalása kizárólag az AstraZeneca Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalon szereplő, illetve az AstraZeneca Kft. által használt logók, és védjegyek, domain nevek csak az AstraZeneca Kft. előzetes írásos hozzájárulásával használhatók fel.
 • A weboldalon lévő, harmadik felek szellemi alkotását képező tartalom felhasználásához vagy letöltéséhez az ott megjelölt jogosult írásbeli engedélye szükséges. A weboldalon szerepelő linkeken található tartalmak felhasználására az adott weboldal felhasználási feltételei az irányadók.
 • A fentiekben közölt korlátozott engedély kivételével a weboldalon lévő információk közzététele nem értelmezhető úgy, hogy az vagyoni-, vagy felhasználási jogot vagy bármely más licenszet biztosítana a felhasználó részére.

Mellékhatások bejelentése

Az egészségügyi dolgozóknak a 2005. évi XCV. törvény alapján kötelessége a tudomásukra jutott feltételezett mellékhatásokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) vagy a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja felé továbbítani.

A feltételezett mellékhatások bejelentésére a lakosság részéről is lehetőség van.

A mellékhatások bejelentéséről tájékoztatást kaphat és bejelentését meg is teheti az OGYÉI honlapján (www.ogyei.gov.hu) a Mellékhatások bejelentése menüpontban, vagy az AstraZeneca számára is elküldheti a következő elérhetőségek valamelyikére:

AstraZeneca Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Fax: +36-1-883-3338

Email: saereport.hu@astrazeneca.com

Telefon: +36-20-9108-633

Online bejelentés: https://aereporting.astrazeneca.com/home.html

Köszönjük, hogy bejelentésével segíti munkánkat és hozzájárul a gyógyszerek biztonságosabb alkalmazásához!

Csatlakozna hozzánk?

Aktuális állásajánlatainkat – országonkénti csoportosításban is - megnézheti az AstraZeneca globális karrieroldalán. Ehhez kattintson ide: https://careers.astrazeneca.com/

Amennyiben valamelyik pozíció felkeltette érdeklődését, a fenti elérhetőségen keresztül benyújthatja pályázatát az on-line angol nyelvű  jelentkezési lap kitöltésével és angol vagy magyar nyelvű önéletrajzának csatolásával.

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni Humán Erőforrás osztályunkkal, a hr.hungary@astrazeneca.com e-mail címre várjuk levelét.

Az AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út. 134-146.), mint Adatkezelő, munkaerő-toborzással és kiválasztási eljárással kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében kezeli az Ön személyes adatait és különleges adatait. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105275/2016.

Kérjük, hogy pályázatát csak azt követően küldje el részünkre, miután figyelmesen elolvasta az alábbi adatkezelési tájékoztatókat.

AstraZeneca globális tájékoztató  ( Terms & Conditions)  Kattintson ide: LINK 1

AstraZeneca globális tájékoztató magyar fordítása           Kattintson ide: LINK 2

AstraZeneca Kft. kiegészítő adatkezelési tájékoztatója    Kattintson ide: LINK 3

Amennyiben bármilyen kérdése van a jelen adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi vállalat Adatvédelmi felelőséhez.  Elérhetőség: privacy.hu@AstraZeneca.com

Cookie szabályzat

A weboldalunk cookie-kat használ. A következőkben többet megtudhat a cookie-król, hogyan használjuk őket, és hogyan ellenőrizheti őket.

Ennek a weboldalnak a használatával beleegyezik a cookie-k használatába a Cookie Szabályzatban foglaltak szerint. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a használatukba, akkor kérjük a lentiekben leírtak szerint tiltsa le őket, így a cookie-k erről a weboldalról nem kerülnek át az Ön számítógépére, egyéb készülékére.

Mi az a cookie?

A cookie-k kisméretű szövegfile-ok, amelyek egy weboldal megtekintésekor kerülnek az Ön készülékére. A weboldalon történt minden egyes látogatás során az Ön készülékéről a cookie-k visszakerülnek az eredeti weboldalra, vagy arra a weboldalra, amely felismeri az adott cookie-t. A cookie-k, a weboldal számára információval szolgálnak, lehetővé téve a weboldanak, hogy emlékezzék az Ön készülékére az ismételt megtekintés alkalmával. A cookie-k használatával nőhet a felhasználói élmény, az Ön érdeklődésének és igényeinek megfelelően.

Többet megtudhat a cookiek-ról, többek között arról, hogyan ellenőrizheti milyen cookie-k kerültek a készülékére, hogyan kezelje, törölje őket, itt: www.aboutcookies.org

Cookie típusok

Átmeneti (session) és állandó (persistent)

Használhatunk átmeneti cookie-kat, amelyek csak addig léteznek, ameddig Ön be nem zárja a böngészőjét. Használhatunk állandó cookie-kat is, amelyek hosszabb, meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra.

Cél

A weblapunkon lévő cookie-kat a következő célra vagy célokra használjuk.

 Cél  Leírás
Feltétlenül szükséges Cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a felhasználó által kért szolgáltatások elvégzésére
Teljesítmény Cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalt, pl. melyik oldalakat látogatják a leggyakrabban, és hogy kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalakról
Funkcionális Cookie-k, amelyek lehetővé teszik a weboldalnak, hogy megjegyezze a felhasználó általi választásokat (pl. felhasználó név, nyelv, vagy a régió) és ezzel személyre szabottabbá tegyék a tartalmakat
Célzott Cookie-k, amelyek arra szolgálnak, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelőbb hirdetéseket nyújtsanak. Arra is használatosak, hogy korlátozzák annak számát, hányszor lát a felhasználó egy hirdetést, és arra is, hogy mérjék a reklám kampányok hatékonyságát.

Harmadik fél általi cookie-k

A weboldalunk megengedheti harmadik fél általi (úgynevezett third party) cookie-k megjelenését. Ezek a cookie-k nincsenek a mi ellenőrzésünk alatt. További információért azzal kapcsolatban, hogy a harmadik fél hogyan használja a cookie-kat kérjük, látogassa meg a harmadik fél weboldalát. A harmadik fél által elhelyezett cookie-kal kapcsolatban a lenti táblázat szolgáltat információt, megnevezve a cookie célját is.

Cookie-k ezen a weboldalon

A lenti táblázat foglalja össze a cookie-kat amelyeket az astrazeneca.hu weboldal használ. Kérjük, ellenőrizze a különböző AstraZeneca weboldalakat, mert az ott használt cookie-k eltérhetnek az ezen a weboldalon használt cookie-tól.

Név Cél Típus Állandóság Eredet
azlogin_ Bejelentkezéskor jön létre, ha a felhasználó kijelölte az "Emlékeztető" opciót. A felhasználó e-mail címét és jelszavát tárolja. Funkcionális Állandó first party (belső)
azsession_ Bejelentkezéskor jön létre, ha a felhasználó kijelölte az "Emlékeztető" opciót. A következő alkalommal automatikusan belépteti a felhasználót a weboldalra. Funkcionális Állandó first party (belső)
panel-ec Kinyitható lista állapotát (kinyitott ill. összezárt) tárolja. Funkcionális Állandó first party (belső)
Cookie_AZ  Rögzíti, hogy a cookie használata elfogadásra került  Feltétlenül szükséges  Állandó first party (belső)
WEBTRENDS_ID amely nyomon követi a látogatást, az oldalnézetet, stb. Célzott Állandó third party (harmadik fél általi, külső)

Hogyan ellenőrizheti és törölheti a cookie-kat

A web böngészők többsége elfogadja a cookie-kat, de Önnek lehetősége van módosítani a böngésző beállításait, elutasítani az új cookie-kat, letiltani a meglévőket vagy értesítést kérni, amennyiben a weboldal új cookie-kat használ.

Annak érdekében, hogy beállítsa a böngészőjét, hogy elutasítsa a cookie-kat, kérem, vegye igénybe az útbaigazítás segédletet, amit a böngésző cég biztosít az Ön számára (általában a “Help”, “Tools” vagy “Edit” menüpont alatt található). Részletesebb útmutatót itt talál www.aboutcookies.org

Kérem, figyeljen oda, hogy ha elutasítja, vagy letiltja a cookie-kat, a weboldal néhány funkcionalitása elveszhet. A cookie-k vagy a cookie típus letiltása nem jelenti a cookie törlését a böngészőjéből. Önnek ezt külön el kell végeznie a böngészőjében.

Változások a cookie használatunkban

Bármely változást ennek a weboldalnak a cookie-k használatában itt talál majd meg, és ha szükséges jelezni fogjuk a weboldalunkon keresztül is kiemelve a változásokat.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése felmerülne az itt leírtakkal kapcsolatban kérjük, lépjen velünk kapcsolatba ezen az elérhetőségen keresztül: privacy@astrazeneca.com

Budapest

AstraZeneca Kft.
Bocskai út 134-146
Budapest
1113
+36 1 883 6500
+36 1 883 3336
hu-info@AstraZeneca.com