Georgia

ასტრაზენეკა გლობალური, ბიოფარმაცევტული კომპანიაა, რომელიც სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე ახორციელებს ფართო გამოყენების მედიკამენტების შექმნას, განვითარებას, წარმოებას, დისტრიბუციას და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კომერციალიზაციას.

ჩვენ გვჯერა, რომ პაციენტების დახმარების საუკეთესო საშუალება სამეცნიერო მიღწევებზე ფოკუსირებაა, რათა მოხდეს დაავადებების ჯერ კიდევ უცნობი მექანიზმების გამოვლენა და უახლესი, მიზანმიმართული სამკურნალო საშუალებების შექმნა. ჩვენი კომპანიის უმთავრესი მიზანია მედიცინის საზღვრების გარღვევა, ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებელი მედიკამენტების შესაქმენლად.

ჩვენი ძალისხმევის კონცენტრირებას ვახდენთ მედიცინის იმ სამ უმთავრეს თერაპიულ მიმართულებაში, რომელშიც ვფიქრობთ, შეგვიძლია მნიშვნელოვანი შვება მივანიჭოთ პაციენტებს. ეს მიმართულებებია: ონკოლოგია; გულ-სისხლძარღვთა და მეტაბოლური დაავადებები; სასუნთქი სისტემის, ანთებითი და აუტოიმუნური დაავადებები.

ასტრაზენეკა საქართველოში

„ასტრაზენეკა იუქეი ლიმითედ“-ის წარმომადგენლობა საქართველოში 2009 წლის 1 სექტემბერს დაფუძნდა და 18 სხვადასხვა დასახელების პრეპარატითაა წარმოდგენილი. მათი უმრავლესობა შესაბამისი თერაპიული კლასის ლიდერია როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, ასევე საქართველოში. კომპანია გამოირჩევა ეთიკური სტანდარტების მკაცრი დაცვით, სპეციალისტებისათვის უახლესი სამეცნიერო მიღწევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებითა და მათი სისტემატური განახლებით.


საქველმოქმედო პროექტი: “აკონტროლე დიაბეტი უწყვეტად-გადაარჩინე სიცოცხელე“

დიაბეტი არის  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ერთ - ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე; დადგენილია, რომ 2017 წელს მსოფლიოში 425 მილიონზე მეტ ადამიანს ჰქონდა დიაბეტი. დაავადების ტვირთი იზრდება ძირითადად დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში, სადაც მსოფლიოში შაქრიანი დიაბეტით გარდაცვლილთა დაახლოებით 80% ხდება, საქართველოში დაავადების გავრცელება 5,6% -ია; მათგან მხოლოდ 79% მკურნალობს.

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების ოპტიმალური მართვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია ჰიპერგლიკემიის მავნე ზემოქმედების პრევენცია. ამრიგად, გლიკემიური კონტროლი განიხილება, როგორც მთავარი თერაპიული მიზანი  მძიმე შედეგების თავიდან ასაცილებლად.  რანდომიზებული კონტროლირებადი კლინიკური კვლევების შედეგებმა გამოავლინა, რომ გლიკემიური დონის მკაცრი კონტროლი ხელს უწყობს გართულებების თავიდან აცილებას, განსაკუთრებით მიკროვასკულარული ტიპის, და რომ ეს გართულებები პირდაპირ კავშირშია ცხოვრების ხარისხთან

ამერიკის კლინიკურ ენდოკრინოლოგთა  ასოციაცია და ენდოკრინოლოგიის ამერიკული კოლეჯი შემუშავებული კონსესუსის ფარგლებში რეკომენდაციას უწევენ გლუკოზის პროფესიონალური მონიტორინგის გამოყენებას ტიპი 2 დიაბეტის მქონე პაციენტებში, რომლებიც არ აღწევენ გლიკემიურ მიზნებს მკურნალობის დაწყებიდან 3 თვის შემდეგ და იმ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ჰიპოგლიკემიის რისკი. (2) 1 ტიპის დიაბეტის მქონე პაციენტებში, გლუკოზის პროფესიონალური მონიტორინგი რეკომენდებულია ყველა იმ პაციენტებისთვის, რომლებთანაც გლიკემიური სამიზნე მიღწეული არაა (3)

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომპანია "Astrazeneca UK limited" წარმომადგენლობა საქართველოში და კომპანია "მედტრონიკის" ოფიციალური დისტრიბუტორი (AMTS) საქართველოში,  სამედიცინო დაწესებულებებს სთავაზობენ მონაწილეობა მიიღონ საქველმოქმედო პროექტში.

საქველმოქმედო პროექტის “აკონტროლე დიაბეტი უწყვეტად-გადაარჩინე სიცოცხელე“ ფარგლებში, სამედიცინო დაწესებულებებს, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ პროექტში, დაუკავშირდებიან „Astrazeneca UK limited" წარმომადგენლობას საქართველოში, ისინი უზრუნველყოფილი გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემით CGM Guardian და შესაბამისი სენსორებით, რომელიც განკუთვნილია უჯრედშორის სითხეში გლუკოზის დონის უწყვეტი რეგისტრაციისათვის. CGM სისტემა გამოიყენება გლიკემიური მონაცემების გასაანალიზებლად ჯანდაცვის პროფესიონალის მიერ და იძლევა რეალურ დროში გლიკემიური ანალიზის საშუალებას.

ექიმს და პაციენტს ეძლევათ შესაძლებლობა დარწმუნდნენ უკვე დადგენილი თერაპიის კლინიკურ ეფექტურობაში, თვალყური ადევნონ დადგენილი თერაპიის, კვების და ა.შ. ეფექტს და / ან აირჩიონ ოპტიმალური პრეპარატი, კვება, გლუკოზის მონიტორინგის მონაცემების გათვალისწინებით.

მონაწილე კლინიკები, თავის მხრივ, იღებენ ვალდებულებას უზრუნველყონ გლუკოზის  მონიტორინგი ამ მოწყობილობით უფასოდ. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი მზადყოფნა პროექტში მონაწილეობის მისაღებად წერილობითი მოთხოვნის სახით შემდეგ ელქტრონულ ფოსტაზე:

Medinfo.Georgia@astrazeneca.com

ორიგინალი უნდა გაიგზავნოს: „Astrazeneca UK limited" წარმომადგენლობას საქართველოში, გამრეკელის 19, 0160, თბილისი, საქართველო, ოთახი 304

განაცხადში უნდა იყოს მითითებული შემდეგი:

1) საჭირო რაოდენობის სენსორების გაანგარიშება და საჭიროება თქვენი დაწესებულების CGM Guardian, თუ ეს შესაძლებელია. გაანგარიშება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად: ერთი სენსორი გამოიყენება სიგნალისთვის და მას სჭირდება სპეციალური სერტერი მონიტორინგისთვის (4-6 დღის განმავლობაში მოწყობილობა ერთ პაციენტზეა მიმაგრებული), 1 პაციენტი - 1  სენსორი (სენსორის ხელახალი გამოყენება შეუძლებელია). სერტერი მრავალჯერადია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას რამდენიმე პაციენტისთვის. თუ თქვენს დაწესებულებას უკვე აქვს დაყენებული CGM Guardian პროგრამა, მიუთითეთ ეს მისამართში სენსორების საჭირო რაოდენობასთან ერთად

2) დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში გლუკოზის მონიტორინგი უფასოა და ეს აღნიშნული უნდა იყოს განცხადების წერილში

3) ექიმისთვის არ არის გათვალისწინებული ჰონორარი, პროექტი სამეცნიერო შინაარსისაა და ემსახურება პაციენტების სარგებლის გაზრდას და სამედიცინო საჭიროებების დაკმაყოფილებას.

3) მონაწილე პერსონალის დროისა და დასწრების უზრუნველყოფის ვალდებულებები, ტრენინგის ჩატარებსას CGM სისტემასთან მუშაობისთვის

4) ჯანდაცვის დაწესებულებიდან პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია.
საქველმოქმედო პროექტში მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა გაიგზავნოს 20.10.2021-მდე.

საქართველო

„ასტრაზენეკა იუქეი ლიმითედ“-ის წარმომადგენლობა საქართველოში მისამართი: ქ. თბილისი, 0160, გამრეკელის ქ. # 19
ტელ.:  +995 322 38 68 98
ფაქსი.: +995 322 38 68 89

მედიკამენტები

კარდიოლოგიური მიმართულება:
Betaloc ZOK (Metoprolol succinate) - ანტიჰიპერტენზიული, ანტიანგინალური და ანტიარითმული საშუალება
Betaloc i/v (Metoprolol tartrate) - ანტიჰიპერტენზიული, ანტიანგინალური და ანტიარითმული საშუალება
Tenoretic (Atenolol-100-chlortalidone-25) - კომბინირებული ანტიჰიპერტენზიული საშუალება
Crestor (Rosuvastatine) - ჰიპოლიპიდემიური საშუალება
Atacand (Candesartan) - ანტიჰიპერტენზიული საშუალება
Brilinta (Ticagrelor) - ანტიაგრეგანტული საშუალება

გასტრო-ენტეროლოგია:
Nexium (Esomeprazole)- პროტონული ტუმბოს იჰიბიტორი
Nexium i/v (Esomeprazole) - პროტონული ტუმბოს იჰიბიტორი

პულმონოლოგია:
Pulmicort (Budesonide) – საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდი
Symbicort (Budesonide + Formoterole) -კომბინირებული ბრონქოდილატაციური საშუალება (საინჰალაციო გლუკოკორტიკოსტეროიდი + სელექტიური ბეტა-2 ადრენომიმეტიკი) ბრონქული ასთმისა(ყველა სიმძიმის ასთმა) და ფქოდი-ს მქონე პაციენტებისთვის

ონკოლოგია:
Casodex (Bicalutamide) - სასქესო ჰორმონის ანტაგონისტი
Arimedex (Anastrozole) - სასქესო ჰორმონის სინთეზის ინჰიბიტორი
Faslodex (Fulvestrant) - ანტიესტროგენი
Zoladex (Gozereline)- ჰონადოტროპინის გამათავისუფლებელი ჰორმონის აგონისტი

Tagrisso (Osimertinib)  - TKI, თიროზინ-კინაზას ინჰიბიტორი

Lynparza (Olaparib) – PARP(Poly ADP-ribose polymerase) ინჰიბიტორი

 

მეტაბოლური დაავადებები:

Forxiga (Dapagliflozin) - გლიკემიური კონტროლის გასაუმჯობესებელი საშუალება ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში; სიმპტომური ქრონიკული გულის უკმარისობის დაქვეითებული განდევნის ფრაქციის მქონე ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული და ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის არმქონე პაციენტების სამკურნალო საშუალება.

Xigduo XR (Dapagliflozin and Metformin XR) - გლიკემიური კონტროლის გასაუმჯობესებელი კომბინირებული საშუალება ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში

საკონტაქტო ინფორმაცია

დამატებითი სამედიცინო ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში, ან თუ თქვენ ფლობთ ინფორმაციას არასასურველ/გვერდით მოვლენაზე ან წამლის ხარისხთან დაკავშირებულ საჩივარზე,  გთხოვთ, მოგვმართოთ შემდეგ ელ მისამართებზე:

სამედიცინო ინფორმაციის მოთხოვნისას Medinfo.Georgia@Astrazeneca.com

არასასურველ ინფორმაციის შეტყობინებისას: Georgia.PatientSafety@astrazeneca.com

წამლის ხარისხის საჩივრის შეტყობინებისას: PQC.Georgia@AstraZeneca.com

ასევე თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ ვებ-ფორმა ყველა შემთხვევების დროს შემდეგ მისამართზე: www.contactazmedical.astrazeneca.com

ან დაგვიკავშრდეთ ტელეფონის ნომერზე:
+995 32 238 68 89