Greece

Το πραγματικό κόστος των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας, η καρδιαγγειακή νόσος προκαλεί κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια θανάτους στην Ευρώπη.

Το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών (Cebr) δημοσίευσε σήμερα μια ερευνητική εργασία, που ανατέθηκε από την AstraZeneca, για τον υπολογισμό του άμεσου κόστους της καρδιαγγειακής νόσου στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε έξι ευρωπαϊκές αγορές (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο), από σήμερα έως το τέλος της δεκαετίας, καθώς και το έμμεσο κόστος από την απώλεια παραγωγικότητας λόγω της πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας. Να σημειωθεί ότι η καρδιαγγειακή νόσος θα έχει προκαλέσει σε αυτές τις έξι χώρες 1,1 εκατομμύρια θανάτους μέχρι το τέλος του 2014.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την έρευνα εδώ:

Η εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης της καρδιαγγειακής νόσου - σήμερα και στο μέλλον (PDF 183kb)

Επιπλέον, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγείας (WHF) δημοσίευσε μια έκθεση σήμερα, που παρουσιάζει λεπτομερώς τα κύρια εμπόδια για την εφαρμογή στρατηγικών δευτερογενούς πρόληψης από καρδιαγγειακά νοσήματα, τόσο σε επίπεδο εθνικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την έκθεση WHF εδώ:

Δευτερογενής πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου: νέες συστάσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιολογίας (PDF 367kb)

 

Η βελτίωση της υγείας είναι μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Ως μια παγκόσμια βιο-φαρμακευτική εταιρεία, η AstraZeneca έχει καίριο ρόλο να διαδραματίσει μέσα από την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την διάθεση των καινοτόμων φαρμάκων για σημαντικούς τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών / μεταβολικών παθήσεων, τον καρκίνο, τις αναπνευστικές διαταραχές καθώς και τις φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις.

Στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που αποτελείται από τέσσερις πυλώνες.

  • Κοινωνία
  • Ασθενείς
  • Περιβάλλον
  • Επιχειρείν

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ουσιαστική προσφορά και καταδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας μας στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Γνωστοποίηση από την AstraZeneca παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA

 

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι αμοιβές και παροχές της AstraZeneca προς Επαγγελματίες Υγείας/Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) που βρίσκονται στην Ελλάδα για το διάστημα από 01/01/2015 - 31/12/2015.

Η AstraZeneca πιστεύει ακράδαντα ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΕΥ/ΕΥΦ επηρεάζουν θετικά την ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και την αξία της ιατρικής έρευνας.

Προκειμένου να παρέχουν στους ασθενείς τις βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές, οι Επαγγελματίες Υγείας πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για υφιστάμενα και πιθανά νέα φάρμακα. Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει καθήκον να παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Οι Επαγγελματίες Υγείας με τη σειρά τους προσφέρουν στη φαρμακευτική βιομηχανία πληροφορίες για τη βελτίωση των φαρμάκων κατόπιν παρατήρησης της λειτουργίας τους σε πραγματικό περιβάλλον.

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ότι οι ασθενείς αναμένουν διαφάνεια γύρω από αυτές τις σχέσεις, ώστε να αισθάνονται σίγουροι ότι οι Επαγγελματίες Υγείας είναι αμερόληπτοι και προτείνουν πάντα τις πλέον κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Πιστεύουμε ότι η συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες διατάξεις θα παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς αυτές τις ήδη εκτενώς ρυθμισμένες σχέσεις.

Οι παροχές που γνωστοποιούνται εδώ έγιναν για δραστηριότητες όπως: ομιλίες σε επιστημονικές συναντήσεις, υπηρεσίες εκπαίδευσης/επιμόρφωσης,  συμμετοχή σε συμβουλευτικά συμβούλια (Advisory Boards), καθώς και για την έρευνα και τις εκπαιδευτικές υποτροφίες. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε σχετικά με τη δημοσιοποίηση των παροχών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πατώντας εδώ.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα παροχών προς ΕΥ/ΟΥ πατώντας εδώ.


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης της  Astra Zeneca σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων

«Η δημοσιοποίηση των παροχών αποσκοπεί στην καταγραφή των παροχών (χρηματικές ή σε είδος) σε Επαγγελματίες Υγείας / Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς με τους οποίους η εταιρεία μας συνεργάζεται/ έχει σχέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, αλλά και σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται τόσο στον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA όσο και στον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ. Ρητά σημειώνουμε, ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 29.06.2016, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση υπό το πρίσμα των παραπάνω, εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης. Μέσω της δημοσίευσης αυτής, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας ή της εθνικής πλατφόρμας του ΕΟΦ δεν εξουσιοδοτούνται ούτε δύνανται να προβούν σε επιπλέον επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Επαγγελματιών Υγείας. Για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που έχουν καταγραφεί και δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα, αναφερόμαστε στο Μεθοδολογικό σημείωμα, στο οποίο διευκρινίζονται η έννοια και το περιεχόμενο των παροχών που καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν.»

 

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών & Παραπόνων ποιότητας

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποια Ανεπιθύμητη Ενέργεια, καλέστε στο τηλέφωνο : 0030 210 6871550 ή στείλτε e-mail στο safetygreece@astrazeneca.com

 

Κέντρο Διανομής – Παραγγελίες Πελατών

Στοιχεία Επικοινωνίας

4 & 25ης Μαρτίου Λόφος Κυρίλλου 19300 Ασπρόπυργος – Αττική

T (+30) 216 2000000

F (+30) 210 5596973

azgr-customercare@astrazeneca.com

Για παραγγελίες Φαρμακαποθηκών / Ιδιωτικών Φαρμακείων:

http://b2b.astrazeneca.gr/

Για παραγγελίες Νοσοκομείων / Ιδιωτικών κλινικών:

AZGRorders@astrazeneca.com

Θεραπευτικές κατηγορίες

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αναπνευστικές Παθήσεις

OXEZ TURBUHALER

FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

 

PULMICORT NASAL AQUA

BUDESONIDE

 

PULMICORT

BUDESONIDE

 

PULMICORT TURBUHALER

BUDESONIDE

 

SYMBICORT TURBUHALER

BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

Γαστρεντερολογικές Παθήσεις

BUDECOL

BUDESONIDE

 

LOSEC

OMEPRAZOLE

 

NEXIUM

ESOMEPRAZOLE

Καρδιαγγειακές και Μεταβολικές Παθήσεις

ATACAND

CANDESARTAN CILEXETIL

 

ATACAND PLUS

CANDESARTAN CILEXETIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE

 

BRILIQUE

TICAGRELOR

 

BYETTA

EXENATIDE

 

CRESTOR

ROSUVASTATIN

 

IMDUR

ISOSORBIDE-5-MONONITRATE

 

INDERAL

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE

 

LOGIMAX

FELODIPINE + METOPROLOL SUCCINATE

 

ONGLYZA

SAXAGLIPTIN

 

PLENDIL

FELODIPINE

 

TENORETIC

ATENOLOL +

 

 

CHLORTALIDONE

 

TENORMIN

ATENOLOL

 

UNITENS

FELODIPINE + RAMIPRIL

 

ZESTORETIC

LISINOPRIL DIHYDRATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE

 

ZESTRIL

LISINOPRIL

Λοιμώξεις & Αναισθητικά

DIPRIVAN

PROPOFOL

 

EMLA

LIDOCAINE + PRILOCAINE

 

MERONEM

MEROPENEM

 

XYLOCAINE

LIDOCAINE

 

XYLOCAINE

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE

Ογκολογικές Παθήσεις

ARIMIDEX

ANASTROZOLE

 

CASODEX

BICALUTAMIDE

 

FASLODEX

FULVESTRANT

 

IRESSA

GEFITINIB

 

NOLVADEX

TAMOXIFEN

 

ZOLADEX

GOSERELINE

Παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

SEROQUEL

QUETIAPINE

 

SEROQUEL XR

QUETIAPINE

 

ZOMIGON

ZOLMITRIPTAN

 

ZOMIGON RAPIMELT

ZOLMITRIPTAN

 

Καριέρα

Σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας;

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail
azgrcareers@astrazeneca.com

AstraZeneca Α.Ε.
Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών
15125 Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα
Τηλέφωνο
(+30) 210 6871500
Fax
(+30) 210 6847968

E-mail
azgrcareers@astrazeneca.com

 

Επικοινωνία

Επικοινωνία

AstraZeneca Α.Ε.

Διεύθυνση

Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών
15125 Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

(+30) 210 6871500, 800 11 68000 (χωρίς χρέωση)

Fax

(+30) 210 6847968

E-mail

azgrcontactus@astrazeneca.com

AstraZeneca Α.Ε.

Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών
15125, Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα