Greece

Στην AstraZeneca καθημερινά υπερβαίνουμε τα όρια της επιστήμης στοχεύοντας στην ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων που αλλάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ασθενών σε όλο τον κόσμο. Προτεραιότητά μας η δημιουργία προστιθέμενης αξίας όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε με γνώμονα πάντα την Επιστήμη. Είμαστε περήφανοι που για περισσότερα από 29 χρόνια στεκόμαστε δίπλα στους Έλληνες ασθενείς και στο εθνικό σύστημα υγείας. Δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε απρόσκοπτα τα καινοτόμα φάρμακά μας στην ελληνική κοινωνία και να στηρίζουμε τους Έλληνες επιστήμονες.

Στηρίζουμε την Ελληνική κοινωνία εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Responsible Science». Οι δράσεις μας, με βασικούς πυλώνες την υγεία και την κοινωνία, έχουν ως στόχο την ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Προάγουμε με συνέπεια την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και εκπαίδευσης προωθώντας την καινοτομία και προσφέροντας τη δυνατότητα εξέλιξης σε νέους επιστήμονες. Υλοποιούμε δράσεις που υποστηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες & προστατεύουν το περιβάλλον δημιουργώντας συνθήκες προόδου και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Γνωστοποίηση από την AstraZeneca παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι αμοιβές και παροχές της AstraZeneca προς Επαγγελματίες Υγείας/Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η AstraZeneca πιστεύει ακράδαντα ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΕΥ/ΕΥΦ επηρεάζουν θετικά την ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και την αξία της ιατρικής έρευνας.

Προκειμένου να παρέχουν στους ασθενείς τις βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές, οι Επαγγελματίες Υγείας πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για υφιστάμενα και πιθανά νέα φάρμακα. Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει καθήκον να παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Οι Επαγγελματίες Υγείας με τη σειρά τους προσφέρουν στη φαρμακευτική βιομηχανία πληροφορίες για τη βελτίωση των φαρμάκων κατόπιν παρατήρησης της λειτουργίας τους σε πραγματικό περιβάλλον.

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ότι οι ασθενείς αναμένουν διαφάνεια γύρω από αυτές τις σχέσεις, ώστε να αισθάνονται σίγουροι ότι οι Επαγγελματίες Υγείας είναι αμερόληπτοι και προτείνουν πάντα τις πλέον κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις είτε σε συγκεντρωτική είτε σε ατομική, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,  κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), σε συμμόρφωση και με το κείμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Πιστεύουμε ότι η συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες διατάξεις θα παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς αυτές τις ήδη εκτενώς ρυθμισμένες σχέσεις.

Οι παροχές που γνωστοποιούνται εδώ έγιναν για δραστηριότητες όπως: ομιλίες σε επιστημονικές συναντήσεις, υπηρεσίες εκπαίδευσης/επιμόρφωσης,  συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων (Advisory Boards), έρευνα και εκπαίδευση.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης της  Astra Zeneca σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων
«Η δημοσιοποίηση των παροχών, είτε σε συγκεντρωτική είτε σε ατομική βάση, ανά  περίπτωση, αποσκοπεί στην καταγραφή των παροχών (χρηματικές ή σε είδος) σε Επαγγελματίες Υγείας / Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς με τους οποίους η εταιρεία μας συνεργάζεται/ έχει σχέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, αλλά και σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται τόσο στον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA όσο και στον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ. Ρητά σημειώνουμε, ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των  υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 29.06.2016 και της 13.04.2017 αντίστοιχα, του περιεχομένου των οποίων λάβαμε γνώση. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση των ως άνω παροχών σε περίπτωση έκδοσης οποιασδήποτε νεότερης κανονιστικής οδηγίας ή διάταξης. Μέσω της δημοσίευσης αυτής, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας ή της εθνικής πλατφόρμας του ΕΟΦ δεν εξουσιοδοτούνται ούτε δύνανται να προβούν σε επιπλέον επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Επαγγελματιών Υγείας. Για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που έχουν καταγραφεί και δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα, αναφερόμαστε στο Μεθοδολογικό σημείωμα, στο οποίο διευκρινίζονται η έννοια και το περιεχόμενο των παροχών που καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν.»

 • 2016
  • Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε σχετικά με τη δημοσιοποίηση των παροχών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πατώντας εδώ.
  • Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα παροχών προς ΕΥ/ΕΥΦ πατώντας εδώ.
 • 2015
  • Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε σχετικά με τη δημοσιοποίηση των παροχών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πατώντας εδώ.
  • Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα παροχών προς ΕΥ/ΕΥΦ πατώντας εδώ.

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών & Παραπόνων Ποιότητας

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποια Ανεπιθύμητη Ενέργεια, παρακαλείσθε:

 • να κάνετε κλικ στο link https://aereporting.astrazeneca.com και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην ελληνική σημαία και να συμπληρώσετε/υποβάλλετε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα (αφού πρώτα επιλέξετε την ιδιότητά σας), ή
 • να καλέσετε στο τηλέφωνο : 0030 210 6871550

Παραγγελίες Πελατών - Κέντρο Διανομής

Για παραγγελίες Φαρμακαποθηκών / Ιδιωτικών Φαρμακείων πατήστε εδώ: http://b2b.astrazeneca.gr/

Για παραγγελίες Νοσοκομείων / Ιδιωτικών κλινικών πατήστε εδώ: AZGRorders@astrazeneca.com


Στοιχεία Επικοινωνίας:

4 & 25ης Μαρτίου Λόφος Κυρίλλου 19300 Ασπρόπυργος – Αττική

T: (+30) 216 2000000, F: (+30) 210 5596973

E-mail: azgr-customercare@astrazeneca.com

Θεραπευτικές Kατηγορίες

 

Θεραπευτική Κατηγορία

 

Ονομασία

 

Δραστική Ουσία

 

 

 

 

 

 

Αναπνευστικές Παθήσεις

 

 

 

 

 

 

ALVESCO

CICLESONIDE

DAXAS

ROFLUMILAST

DUAKLIR

ACLIDINIUM+FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

EKLIRA

ACLIDINIUM

OXEZ TURBUHALER

FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

PULMICORT

BUDESONIDE

PULMICORT TURBUHALER

BUDESONIDE

SYMBICORT  

BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

SYMBICORT TURBUHALER  

BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιαγγειακές & Μεταβολικές Παθήσεις

 

 

 

 

 

 

 

ATACAND  

CANDESARTAN CILEXETIL

ATACAND PLUS  

CANDESARTAN CILEXETIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE

BRILIQUE  

TICAGRELOR

FORXIGA

DAPAGLIFLOZIN

XIGDUO

DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN

BYETTA

EXENATIDE

BYDUREON

EXENATIDE

CRESTOR  

ROSUVASTATIN

INDERAL

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE

ONGLYZA  

SAXAGLIPTIN

KOMBOGLYZE

SAXAGLIPTIN + METFORMIN

PLENDIL

FELODIPINE

TENORETIC

ATENOLOL + CHLORTALIDONE

TENORMIN

ATENOLOL

ZESTORETIC

LISINOPRIL DIHYDRATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE

ZESTRIL

LISINOPRIL

 

 

 

 

Ογκολογικές Παθήσεις

 

 

ARIMIDEX

ANASTROZOLE

CASODEX

BICALUTAMIDE

FASLODEX  

FULVESTRANT

IRESSA  

GEFITINIB

LYNPARZA

OLAPARIB

NOLVADEX  

TAMOXIFEN

ZOLADEX  

GOSERELINE

TAGRISSO

OSIMERTINIB

 

Παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

SEROQUEL

QUETIAPINE

SEROQUEL XR 

QUETIAPINE

 

Παθήσεις πεπτικού

LOSEC

OMEPRAZOLE

NEXIUM

ESOMEPRAZOLE

Καριέρα στην AstraZeneca

Για ευκαιρίες καριέρας στην AstraZeneca πατήστε εδώ:

https://job-search.astrazeneca.com/

Επικοινωνία

Τ: (+30) 210 6871500, 800 11 68000 (χωρίς χρέωση)

F: (+30) 210 6847968

E-mail: azgrcontactus@astrazeneca.com

AstraZeneca Α.Ε.

Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών
15125, Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα