Greece

Η βελτίωση της υγείας είναι μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Ως μια παγκόσμια βιο-φαρμακευτική εταιρεία, η AstraZeneca έχει καίριο ρόλο να διαδραματίσει μέσα από την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την διάθεση των καινοτόμων φαρμάκων για σημαντικούς τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών / μεταβολικών παθήσεων, τον καρκίνο, τις αναπνευστικές διαταραχές καθώς και τις φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις.

Στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που αποτελείται από τέσσερις πυλώνες.

  • Κοινωνία
  • Ασθενείς
  • Περιβάλλον
  • Επιχειρείν

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ουσιαστική προσφορά και καταδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας μας στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Γνωστοποίηση από την AstraZeneca παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA


Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι αμοιβές και παροχές της AstraZeneca προς Επαγγελματίες Υγείας/Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) που βρίσκονται στην Ελλάδα για το διάστημα από 01/01/2015 - 31/12/2015.

Η AstraZeneca πιστεύει ακράδαντα ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΕΥ/ΕΥΦ επηρεάζουν θετικά την ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και την αξία της ιατρικής έρευνας.

Προκειμένου να παρέχουν στους ασθενείς τις βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές, οι Επαγγελματίες Υγείας πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για υφιστάμενα και πιθανά νέα φάρμακα. Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει καθήκον να παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Οι Επαγγελματίες Υγείας με τη σειρά τους προσφέρουν στη φαρμακευτική βιομηχανία πληροφορίες για τη βελτίωση των φαρμάκων κατόπιν παρατήρησης της λειτουργίας τους σε πραγματικό περιβάλλον.

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ότι οι ασθενείς αναμένουν διαφάνεια γύρω από αυτές τις σχέσεις, ώστε να αισθάνονται σίγουροι ότι οι Επαγγελματίες Υγείας είναι αμερόληπτοι και προτείνουν πάντα τις πλέον κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές.


Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Πιστεύουμε ότι η συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες διατάξεις θα παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς αυτές τις ήδη εκτενώς ρυθμισμένες σχέσεις.

Οι παροχές που γνωστοποιούνται εδώ έγιναν για δραστηριότητες όπως: ομιλίες σε επιστημονικές συναντήσεις, υπηρεσίες εκπαίδευσης/επιμόρφωσης,  συμμετοχή σε συμβουλευτικά συμβούλια (Advisory Boards), καθώς και για την έρευνα και τις εκπαιδευτικές υποτροφίες.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε σχετικά με τη δημοσιοποίηση των παροχών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πατώντας εδώ.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα παροχών προς ΕΥ/ΟΥ πατώντας εδώ.


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης της  Astra Zeneca σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων

«Η δημοσιοποίηση των παροχών αποσκοπεί στην καταγραφή των παροχών (χρηματικές ή σε είδος) σε Επαγγελματίες Υγείας / Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς με τους οποίους η εταιρεία μας συνεργάζεται/ έχει σχέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, αλλά και σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται τόσο στον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA όσο και στον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ. Ρητά σημειώνουμε, ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 29.06.2016, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση υπό το πρίσμα των παραπάνω, εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης. Μέσω της δημοσίευσης αυτής, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας ή της εθνικής πλατφόρμας του ΕΟΦ δεν εξουσιοδοτούνται ούτε δύνανται να προβούν σε επιπλέον επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Επαγγελματιών Υγείας. Για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που έχουν καταγραφεί και δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα, αναφερόμαστε στο Μεθοδολογικό σημείωμα, στο οποίο διευκρινίζονται η έννοια και το περιεχόμενο των παροχών που καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν.»

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών & Παραπόνων ποιότητας

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποια Ανεπιθύμητη Ενέργεια, καλέστε στο τηλέφωνο : 0030 210 6871550 ή στείλτε e-mail στο safetygreece@astrazeneca.com

 

Κέντρο Διανομής – Παραγγελίες Πελατών

Στοιχεία Επικοινωνίας

4 & 25ης Μαρτίου Λόφος Κυρίλλου 19300 Ασπρόπυργος – Αττική

T (+30) 216 2000000

F (+30) 210 5596973

azgr-customercare@astrazeneca.com

Για παραγγελίες Φαρμακαποθηκών / Ιδιωτικών Φαρμακείων:

http://b2b.astrazeneca.gr/

Για παραγγελίες Νοσοκομείων / Ιδιωτικών κλινικών:

AZGRorders@astrazeneca.com

Θεραπευτικές κατηγορίες

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
Αναπνευστικές Παθήσεις DAXAS ROFLUMILAST
  DUAKLIR ACLIDINIUM/FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
  EKLIRA ACLIDINIUM
  OXEZ TURBUHALER FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
  PULMICORT  NASAL AQUA BUDESONIDE
  PULMICORT BUDESONIDE
  PULMICORT TURBUHALER BUDESONIDE
  SYMBICORT TURBUHALER   BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
Καρδιαγγειακές και Μεταβολικές Παθήσεις ATACAND   CANDESARTAN CILEXETIL
  ATACAND PLUS   CANDESARTAN CILEXETIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE
  BRILIQUE   TICAGRELOR
  FORXIGA DAPAGLIFLOZIN
  XIGDUO DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN
  BYETTA EXENATIDE
  BYDUREON EXENATIDE
  CRESTOR   ROSUVASTATIN
  INDERAL PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE
  LOGIMAX FELODIPINE + METOPROLOL SUCCINATE
  ONGLYZA   SAXAGLIPTIN
  KOMBOGLYZE SAXAGLIPTIN + METFORMIN
  PLENDIL FELODIPINE
  TENORETIC ATENOLOL + CHLORTALIDONE
  TENORMIN ATENOLOL
  ZESTORETIC LISINOPRIL DIHYDRATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE
  ZESTRIL LISINOPRIL
Λοιμώξεις & Αναισθητικά DIPRIVAN PROPOFOL
  EMLA LIDOCAINE + PRILOCAINE
  MERONEM MEROPENEM
  XYLOCAINE GEL LIDOCAINE
  XYLOCAINE SPRAY LIDOCAINE HYDROCHLORIDE
Ογκολογικές Παθήσεις ARIMIDEX ANASTROZOLE
  CASODEX BICALUTAMIDE
  FASLODEX   FULVESTRANT
  IRESSA   GEFITINIB
  LYNPARZA OLAPARIB
  NOLVADEX   TAMOXIFEN
  ZOLADEX   GOSERELINE
  TAGRISSO OSIMERTINIB
Παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος SEROQUEL QUETIAPINE
  SEROQUEL XR   QUETIAPINE
  ZOMIGON   ZOLMITRIPTAN
Παθήσεις πεπτικού LOSEC OMEPRAZOLE
  NEXIUM ESOMEPRAZOLE

 

Καριέρα

Σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας;

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail
azgrcareers@astrazeneca.com

AstraZeneca Α.Ε.
Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών
15125 Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα
Τηλέφωνο
(+30) 210 6871500
Fax
(+30) 210 6847968

E-mail
azgrcareers@astrazeneca.com

 

Επικοινωνία

Επικοινωνία

AstraZeneca Α.Ε.

Διεύθυνση

Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών
15125 Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

(+30) 210 6871500, 800 11 68000 (χωρίς χρέωση)

Fax

(+30) 210 6847968

E-mail

azgrcontactus@astrazeneca.com

AstraZeneca Α.Ε.

Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών
15125, Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα