ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสมของแอสตร้าเซนเนก้าได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้ในสหภาพยุโรป สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 กับประชากรในวงกว้าง

ยา Evusheld ของแอสตร้าเซนเนก้า ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสม (ส่วนผสมระหว่างแอนติบอดีสองชนิด ได้แก่ tixagevimab และ cilgavimab) ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาในสหภาพยุโรป เพื่อใช้สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม โดยสามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ ที่นี่

การอนุมัติของคณะกรรมาธิการยุโรปได้อ้างอิงผลลัพธ์จากโครงการพัฒนาทางคลินิกของยา Evusheld รวมถึงการประเมินข้อมูลจากการศึกษา พรูฟเวนท์ (PROVENT) ระยะที่ 3 ในการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคโควิด-19 แบบมีอาการได้ 77% จากการวิเคราะห์เบื้องต้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) และ 83% จากการวิเคราะห์มัธยฐานที่ระยะเวลา 6 เดือน1-3  การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันไวรัสที่ยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน โดย Evusheld มีผลข้างเคียงที่ยอมรับได้ดี1-3

เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในระยะการปรับตัวจากการระบาดใหญ่ (Pandemic) ของโรคโควิด -19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) แอสตราเซนเนก้ายังคงให้ความสำคัญ และมุ่งดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคนี้ ยา Evusheld เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยปกป้องกลุ่มประชากรที่เปราะบางและมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 607 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรครื้อรังที่มี 7 โรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคโควิด-19 การประกาศขึ้นทะเบียนตำรับยา Evusheld ในสหภาพยุโรป ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ยา Evusheld ได้รับการอนุมัติใช้ในประเทศไทยโดยเร็ว”

ยา Evusheld ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการขึ้นทะเบียนวางจำหน่ายแบบมีเงื่อนไขจากหน่วยงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (MHRA) ของสหราชอาณาจักร สำหรับใช้เพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 นอกจากนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงในการจัดหายา Evusheld เช่นกัน

เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca

 

เอกสารอ้างอิง

1.     US Food and Drug Administration. FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS: EMERGENCY USE AUTHORIZATION FOR EVUSHELDTM (tixagevimab co-packaged with cilgavimab). Available at: https://www.fda.gov/media/154701/download [Last accessed March 2022].

2.      AstraZeneca news release. AZD7442 PROVENT Phase III prophylaxis trial met primary endpoint in preventing COVID-19. Available at: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/azd7442-prophylaxis-trial-met-primary-endpoint.html [Last accessed: March 2022].

3.      AstraZeneca news release. New analyses of two AZD7442 COVID-19 trials in high-risk populations confirm robust efficacy and long-term prevention.  Available at: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/new-analyses-of-two-azd7442-covid-19-phase-iii-trials-in-high-risk-populations-confirm-robust-efficacy-and-long-term-prevention.html. [Last accessed: March 2022]