Thông báo pháp lý và các điều khoản sử dụng

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trên đó) cung cấp các điều khoản mà người dùng có thể sử dụng trên trang web của chúng tôi đối với cả người dung khách (guest) hay người dùng đã đăng ký (“Điều khoản Sử dụng”). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi bắt đầu sử dụng trang web. Việc sử dụng trang web này thể hiện rằng bạn đã đồng ý với các Điều khoản Sử dụng được quy định tại đây và đồng ý tuân thủ theo các Điều khoản này. Nếu không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng tại đây, vui lòng không sử dụng trang web.

Thông tin về chúng tôi

Trang web này được điều hành bởi AstraZeneca PLC ("chúng tôi" và “của chúng tôi”). Chúng tôi là một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Anh và xứ Wales với mã số doanh nghiệp là 02723534 và có văn phòng được đăng ký tại số 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Địa chỉ giao dịch chính được liệt kê tại đây. Mã số VAT của chúng tôi là GB 582 3236 42.

Truy cập vào trang web

Việc truy cập vào trang web được cho phép trên cơ sở tạm thời và chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi hoặc điều chỉnh các dịch vụ cung cấp trên trang web của mình mà không cần phải thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì, vào bất kỳ cứ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà không thể truy cập vào trang web. Theo từng thời điểm, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web hoặc toàn bộ trang web đối với những người dùng đã đăng ký sử dụng web.

Nếu bạn tự chọn hoặc được cung cấp một mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà được xem như là một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải xem thông tin đó là tuyệt đối bảo mật và không được chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào cho dù là do người dùng chọn hay do chúng tôi cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào, nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này. Bạn theo đây đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết được bất cứ thông tin gì về việc bị tiết lộ hoặc sử dụng trái phép mã nhận dạng người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn.

Bạn có trách nhiệm thực hiện những sắp xếp cần thiết để có thể truy cập vào trang web. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những đối tượng truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều đượcc biết và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

Sử dụng bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng trang web:

· dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;

· dưới bất kỳ hình thức bất hợp pháp hoặc gian lận nào, hoặc vì bất kỳ mục đích hoặc gây bất kỳ ảnh hưởng bất hợp pháp hoặc gian lận nào;

· để truyền tải, hoặc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại trái phép hoặc không mong muốn hoặc bất kỳ hình thức khác mang tính chất lôi kéo tương tự(thư rác);

· để cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi hoặc mạng lưới của một bên thứ ba khác;

Dịch vụ tương tác

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang web của mình, bao gồm nhưng không giới hạn các phòng trò chuyện hoặc bảng thông báo. Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, dịch vụ đó có được giám sát hay không và hình thức giám sát được sử dụng (kể cả giám sát sử dụng nhân lực hay kỹ thuật).

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá bất kỳ rủi ro có thể xảy ra đối với người dùng (và đặc biệt là đối với trẻ em) từ các bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi và trong từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định xem liệu có phù hợp để áp dụng việc giám sát dịch vụ liên quan (bao gồm cả phương thức giám sát) khi xem xét các rủi ro đó. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ bắt buộc phải giám sát hoặc xem xét bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà chúng tôi cung cấp trên trang web của mình và chúng tôi, một cách rõ ràng, loại trừ trách nhiệm của mình đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào trái với tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi, bất kể dịch vụ có được giám sát hay không.

Trẻ vị thành niên khi sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Chúng tôi khuyến cáo những bậc cha mẹ cho phép con mình sử dụng dịch vụ tương tác rằng điều quan trọng là cha mẹ phải trao đổi với con về sự an toàn của các con trên mạng, vì việc giám sát trang web không phải là điều dễ dàng và hiệu quả tuyệt đối. Trẻ vị thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào cũng cần được biết về những rủi ro tiềm ẩn đối với trẻ.

Khi chúng tôi giám sát một dịch vụ tương tác, thông thường chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương tiện liên hệ với người giám sát, trong trường hợp bạn quan tâm hoặc có khó khăn phát sinh trong quá trình sử dụng.

Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn về nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả tài liệu nào mà bạn đóng góp cho trang web của chúng tôi (việc đóng góp) và cho bất kỳ dịch vụ tương tác nào liên quan đến nó. Bạn phải tuân thủ tinh thần của các tiêu chuẩn sau đây cũng như quy chuẩn của thư. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần cũng như cho toàn bộ nội dung của bất kỳ việc đóng góp nào.

Việc đóng góp phải chính xác (thể hiện sự việc có thật) và được thực hiện một cách thiện chí (thể hiện quan điểm). Nội dung của việc đóng góp phải tuân thủ luật hiện hành của Vương quốc Anh và của bất kỳ quốc gia nào mà chúng được đăng tải.

Nội dung đóng góp không được:

· chứa đựng bất kỳ tài liệu nào có tính chất phỉ báng bất kỳ cá nhân nào;

· chứa đựng bất kỳ tài liệu nào có tính chất đồi truỵ, xúc phạm, thù địch hoặc gây kích động;

· quảng bá cho tài liệu đồi trụy;

· thúc đẩy bạo lực;

· thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khiếm khuyết cơ thể, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;

· vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu của bất kỳ cá nhân nào khác;

· có khả năng lừa dối bất kỳ cá nhân nào;

· vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật;

· thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

· đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây ra sự khó chịu, bất tiện hoặc những sư lo lắng không đáng có cho họ;

· có khả năng quấy rối, gây khó chịu, làm xấu hổ, gây sợ hãi hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác;

· được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào;

· gây cho người khác ấn tượng, hoặc nhầm lẫn rằng các thông tin đóng góp được tạo ra bởi chúng tôi, trong trường hợp không phải là như vậy; và

· ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào như (chỉ mang tính chất ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

Tạm ngừng và Chấm dứt

Theo quyết định của mình, chúng tôi sẽ xác định rằng có hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng này hay không thông qua việc bạn sử dụng trang web. Khi có hành vi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi có thể thực hiện các hành động mà chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

· ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn rút quyền sử dụng trang web của bạn;

· ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn xóa bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu do bạn tải lên trang web của chúng tôi;

· đưa ra một cảnh báo đến  bạn;

· thực hiện các thủ tục pháp lý buộc bạn hoàn trả mọi chi phí trên cơ sở bồi hoàn (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do việc vi phạm gây ra;

· thực hiện các hành động pháp lý khác đối với hành vi vi phạm của bạn;

· cung cấp những thông tin đó cho các cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật khi chúng tôi thấy hợp lý và cần thiết.

Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện đáp lại các hành vi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Nghĩa vụ của Thành viên

Khi bạn tham gia trang web này với tư cách là thành viên, bạn cam kết thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào chống lại bạn đối với việc sử dụng trang web này và theo yêu cầu của chúng tôi, chấm dứt ngay lập tức hành vi bị khiếu nại. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến thông tin đăng ký chi tiết của bạn. Bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng các thông tin đăng ký chi tiết của mình được cập nhật.

Bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình trên trang web này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi một thông báo hợp lý cho chúng tôi qua e-mail đến infomaster@astrazeneca.com. Bạn nên ghi rõ họ tên, tên người dùng (nếu có) và thông tin đăng ký chi tiết (nếu có) và tên của trang web này trên mọi phương tiện liên lạc.

Giấy phép Nguồn cấp Dữ liệu RSS

Miễn là bạn luôn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng tại đây, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép miễn phí bản quyền (có thể thu hồi bất kỳ lúc nào, không độc quyền, sử dụng cho cá nhân, phi thương mại, phạm vi toàn cầu, không chuyển nhượng) để sử dụng và hiển thị trên trang web của bạn và/hoặc kết hợp theo cách khác bất kỳ nội dung nào do chúng tôi cung cấp vào nguồn cấp dữ liệu RSS do bạn tạo ra(bao gồm nhưng không giới hạn ở tiêu đề, liên kết còn hoạt động, mã nhận dạng nguồn, liên kết đánh dấu trang xã hội và thông tin khác, nội dung hoặc tài liệu khác mà bạn chọn để nhận từ việc sử dụng Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca) do bạn đăng ký bất kỳ Nguồn cấp Dữ liệu RSS nào của AstraZeneca (“Nội dung AstraZeneca”).

Giấy phép Nguồn cấp Dữ liệu RSS này không thể được chuyển nhượng, thay thế, chuyển giao và/hoặc cấp lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả các quyền không được nêu rõ ràng trong Giấy phép Dữ liệu Nguồn cấp RSS này hoàn toàn được bảo lưu bởi chúng tôi và các Công ty Liên kết của chúng tôi (như được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi) và kể cả người cấp phép của chúng tôi (tùy từng trường hợp).

Không có nội dung nào trong Giấy phép Nguồn cấp Dữ liệu RSS này cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của chúng tôi trên trang web của bạn hoặc ở nơi khác.

Sử dụng Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca

Nếu bạn có ý định sử dụng bất kỳ Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca nào trên trang web của mình và/hoặc như một phần của nguồn cấp dữ liệu RSS khác, bạn phải đảm bảo cung cấp một đường dẫn rõ ràng và có chức năng phù hợp đếntrang web chứa nguồn cấp dữ liệu RSS của AstraZeneca. Khách truy cập vào trang web của bạn hoặc người đăng ký bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS liên quan nào có tích hợp Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca đều đảm bảo được thông báo rằng Nguồn cấp Dữ liệuRSS của AstraZeneca phải tuân theo Giấy phép Nguồn cấp Dữ liệu RSS này. Trong mọi trường hợp, bạn nên đảm bảo rằng người sử dụng trang web của bạn nhận biết được các nội dung có trong Nguồn cấp dữ liệu RSS của AstraZeneca bằng cách ghi rõ rằng 'Nội dung này là từ trang web của AstraZeneca PLC tại www.astrazeneca.com và đảm bảo rằng tất cả các thông báo bản quyền được giữ nguyên ở dạng ban đầu.

Thông qua việc sử dụng (các) Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca và/hoặc Nội dung AstraZeneca, người dùng đảm bảo, tuyên bố và cam kết rằng bất kỳ trang web nào mà bạn hiển thị (hoặc là nguyên nhân của việc hiển thị) bất kỳ Nguồn cấp Dữ liệu RSS AstraZeneca hoặc bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào mà bạn tạo ra (hoặc là nguyên nhân của việc tạo ra đó) có tích hợp bất kỳ Nguồn cấp Dữ liệu RSS AstraZeneca nào (hoặc một phần của nguồn cấp dữ liệu đó) không làm ảnh hưởng xấu đến tên, hình ảnh và/hoặc danh tiếng của chúng tôi và đặc biệt, không và sẽ không chứa bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc một cá nhân có suy xét hợp lý sẽ coi là vi phạm Tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi (xem ở trên)

Dù trực tiếp hay gián tiếp, bạn không được đề nghị chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên bất kỳ trang web nào và/hoặc tạo thành một phần của bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS nào có tích hợp Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ nội dung nào của bạn, nội dung của bên thứ ba, bất kỳ sản phẩm hoặc bất kỳ pháp nhân/tổ chức hoặc cá nhân nào. Bạn không được tính phí (dù trực tiếp hay gián tiếp) bất kỳ người dùng nào trên trang web của bạn hoặc người đăng ký bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào mà bạn chịu trách nhiệm cho việc truy cập tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca và/hoặc bất kỳ Nội dung AstraZeneca nào. Bạn không được phép bán lại và/hoặc bằng cách khác thương mại hóa tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nguồn cấp Dữ liệu RSS của AstraZeneca và/hoặc bất kỳ Nội dung AstraZeneca nào.

Giấy phép Podcast

Miễn là bạn luôn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép bản quyền miễn phí (có thể thu hồi bất kỳ lúc nào, không độc quyền, sử dụng cho cá nhân, phi thương mại, phạm vi toàn cầu, không chuyển nhượng) để có thể tải xuống (từ trang web này) và sử dụng AstraZeneca Podcast. Giấy phép Podcast này không được chuyển giao, thay thế, chuyển nhượng và/hoặc cấp phép lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Các quyền không được ghi rõ tại Giấy phép Podcast hoàn toàn được bảo lưu bởi chúng tôi và các Công ty Liên kết của chúng tôi (như được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng và người cấp phép của chúng tôi (tùy từng trường hợp).Không có bất kỳ nội dung nào trong Giấy phép Podcast này cung cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi.

Sử dụng AstraZeneca Podcast

AstraZeneca Podcast chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người dùng. Do đó bạn không được sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, đăng tải, phát sóng, truyền tải, bán, cung cấp cho công chúng, bằng cách thức khác sử dụng lại hoặc thương mại hóa AstraZeneca Podcast dưới bất kỳ hình thức nào. Người dùng không được chỉnh sửa, thay đổi, điều chỉnh hoặc thêm nôi dung vào AstraZeneca Podcast dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không kết hợp AstraZeneca Podcast với bất kỳ tài liệu nào khác. Bạn không được tải xuống hoặc sử dụng podcast cho mục đích quảng bá, quảng cáo hoặc thể hiện bất kỳ ngụ ý nào cho rằng có sự kết nối giữa bạn (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) và chúng tôi, các đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi hoặc bất kỳ người đóng góp nào cho AstraZeneca Podcast. Bạn không được sử dụng AstraZeneca Podcast dưới bất kỳ hình thức nào có khả năng làm xấu tên của chúng tôi hoặc của bất kỳ Công ty Liên kết nào của chúng tôi hoặc bằng hình thức khác gây ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào cho chúng tôi hoặc bất kỳ Công ty Liên kết.

Bồi hoàn

Bạn đồng ý bồi hoàn đầy đủ và hợp lý cho chúng tôi và các Công ty Liên kết của chúng tôi đối với tất cả các tổn thất, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý và nghiệp vụ), thiệt hại, số tiền đã thanh toán và các trách nhiệm pháp lý khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm Giấy phép Nguồn cấp Dữ liệu RSS và/hoặc Giấy phép Podcast.

Miễn trừ trách nhiệm

Website được chúng tôi biên soạn vô cùng cẩn thận, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào dù là trực tiếp hay gián tiếp được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, dựa trên thông tin được chứa đựng hoặc được truy cập thông qua trang web này cho dù thông tin đó được cung cấp bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba. Thông tin trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên hoặc đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cũng như bạn không nên dựa vào thông tin trên trang web này để làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hoặc hành động nào. Do những tiến bộ và phát triển của ngành y tế hiện nay, thông tin trên trang web này có thể không phải lúc nào cũng được cập nhật kịp thời, vì vậy, các thông tin này chỉ được cung cấp dựa trên cơ sở "NHƯ HIỆN TRẠNG" và "NHƯ HIỆN CÓ"

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, TUYÊN BỐ HOẶC CAM KẾT, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA TRANG WEB NÀY (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THỜI HẠN, TIỀN TỆ, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN THIỆN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG ĐÓ HOẶC VIỆC CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DUNG TRANG WEB ĐÁNG TIN CẬY HOẶC KHÔNG CÓ LỖI).

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng thông tin thu được hoặc tải xuống từ hoặc thông qua trang web này là do bạn tự quyết định và tự chịu rủi ro. Một số vùng tài phán không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý và trong trường hợp này các nguyên tắc nêu trên sẽ không áp dụng trong các vùng tài phán đó. Bất kỳ thông tin y tế nào trên trang web này không nhằm mục đích thay thế cho các tư vấn y tế đã được đưa ra và chúng tôi không thể trả lời bất kỳ email không mong muốn nào liên quan đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe cá nhân. Thông tin về các sản phẩm được đề cập trên trang web này có thể thay đổi theo quốc gia. Bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên kiểm tra với các nguồn y tế địa phương và cơ quan quản lý để biết thông tin phù hợp với quốc gia của họ. BẠN PHẢI TƯ VẤN CHUYÊN GIA CHĂM SÓC Y TẾ CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ CỤ THỂ NÀO HOẶC CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐƯA RA THEO THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO.

Không có nội dung nào trên trang web này được coi là lời mời đầu tư hoặc giao dịch cổ phiếu, ADR hoặc chứng khoán khác trong AstraZeneca PLC. Các kết quả và diễn biến thực tế có thể khác biệt đáng kể so với bất kỳ dự báo, quan điểm hoặc kỳ vọng nào được trình bày trên trang web này và kết quả hoạt động trong quá khứ của giá chứng khoán không được dựa vào đó để làm hướng dẫn cho hoạt động trong tương lai của chúng.

Trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi luật pháp cho phép, trách nhiệm của chúng tôi, các thành viên khác trong Tập đoàn của chúng tôi (như được định nghĩa bên dưới) và các bên thứ ba được kết nối với chúng tôi theo đây không bao gồm:

• Tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được áp dụng theo luật, thông luật hoặc luật công bằng; và

• Mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc là hậu quả gây ra bởi bất kỳ người dùng nàoliên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web đó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với (i) mất thu nhập hoặc doanh thu, (ii) kinh doanh thua lỗ, (iii) mất lợi nhuận hoặc hợp đồng, (iv) mất khoản tiết kiệm dự kiến, (v) mất dữ liệu , (vi) mất thiện chí, (vii) lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng; và (viii) đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh và cho dù gây ra bởi hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến vấn đề tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc trình bày sai sự thật hoặc xuyên tạc về một vấn đề cơ bản, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, liệu các lỗi sẽ được sửa chữa, cũng như không đảm bảo rằng trang web này hoặc máy chủ cung cấp nó sẽ không có vi rút hoặc không có lỗi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này và trong tài liệu được đăng tải trên đó bao gồm nhưng không giới hạn, trong tất cả các tài liệu, tệp, văn bản, hình ảnh, Nguồn cấp Dữ liệu RSS, tệp âm thanh, Podcast, tệp video, hướng dẫn flash, đồ họa, thiết bị và mã chứa trong thiết bị và trong "giao diện" chung của trang web này, thuộc sở hữu của AstraZeneca PLC, các Công ty Liên kết của AstraZeneca PLC (như được định nghĩa bên dưới) hoặc các đối tác bên ngoài của chúng tôi. Các tác phẩm này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn được phép tạo một bản sao duy nhất và in các trích đoạn hoặc tài liệu từ trang web này (ngoại trừ bất kỳ nội dung nào đã được xác định là thuộc sở hữu của bên thứ ba) cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn với điều kiện bất kỳ bản sao hoặc bản in nào như vậy phải giữ lại tất cả bản quyền hoặc các thông báo độc quyền khác và bất kỳ tuyên bố từ chối trách nhiệm nào chứa trong đó. Tất cả các tên, biểu tượng và nhãn hiệu của AstraZeneca không được sử dụng hoặc sao chép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi (và bất kỳ người đóng góp nào đã được xác định) phải luôn được công nhận với tư cách là tác giả đối với các tài liệu trên trang web của chúng tôi.

Ngoài những gì đã đề cập cụ thể ở trên, việc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc đóng khung, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên trang web này và hoặc nội dung của nó, kết hợp vào các trang web khác, hệ thống truy xuất điện tử hoặc ấn phẩm đều bị cấm. Bạn không được sử dụng bất kỳ sơ đồ, hình minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào. Không có liên kết nào đến trang web này có thể được đưa vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba có sẵn trên trang web này và bạn phải xin phép chủ sở hữu bên thứ ba trước khi sử dụng hoặc tải xuống nội dung đó. Nội dung được bảo vệ bản quyền không được thay đổi cũng như không được thay đổi bất kỳ thông báo ghi công tác giả hoặc thông báo bản quyền nào xuất hiện trên nội dung đó mà không có sự đồng ý thích hợp trước.

Ngoại trừ sự cho phép giới hạn được nêu ở trên, không có gì trên trang web này được cho rằng sẽ cấp bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác.

Tất cả các tên sản phẩm được đề cập trên trang web này là nhãn hiệu của AstraZeneca PLC hoặc các Công ty Liên kết của AstraZeneca PLC, ngoại trừ những nhãn hiệu được cho biết là thuộc sở hữu của các công ty khác và mọi quyền được bảo lưu.

Quyền sử dụng thông tin do người dùng cung cấp

Trong trường hợp bạn gửi bất kỳ tài liệu nào để đưa vào trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân, bí quyết, nhận xét, ý tưởng, câu hỏi, kỹ thuật, bản tóm tắt hoặc tương tự), bạn đồng ý (i) rằng tài liệu đó sẽ không được coi là được bảo mật (ii) rằng tài liệu đó sẽ không được coi là độc quyền và (iii) cấp cho chúng tôi một giấy phép không thể thu hồi, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, hiển thị công khai và dịch tất cả hoặc bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào mà không bị hạn chế. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình, loại bỏ hoặc xóa mà không cần thông báo, bất kỳ tài liệu nào bạn gửi để đưa vào trang web này. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào do bạn đăng hoặc tải lên trang web của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi xử lý bất kỳ thông tin nào về bạn theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Vi rút, hack và các hành vi vi phạm khác

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vào vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc chương trình độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ khác. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi cũng như máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua việc tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Nếu vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Đạo luật Lạm dụng máy tính 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng của bạn đối với trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc chương trình công nghệ có hại khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác là hậu quả của việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó. Theo thông lệ sử dụng máy tính tốt, bạn nên kiểm tra vi rút tất cả các tài liệu và/hoặc nội dung được truy cập và/hoặc tải xuống từ trang web này bằng phần mềm kiểm tra vi rút có sẵn trên thị trường và được cập nhật.

Liên kết đến trang web này

Bạn không thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Liên quan đến nội dung trong văn bản đồng ý đó, bất kỳ liên kết nào đến trang chủ của chúng tôi phải được trình bày hợp lý, hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó. Bạn không được thiết lập m theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi nếu không có mối liên hệ nào như vậy tồn tại. Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang nào khác, cũng như bạn không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ sau sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi có quyền rút lại quyền cho phép liên kết mà không cần thông báo. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân theo mọi điều khoản của Thông báo pháp lý này.

Trang web và nội dung của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba (ví dụ: bài báo, thư viện hình ảnh, nguồn cấp dữ liệu hoặc bản tóm tắt) và cũng có thể bao gồm các liên kết siêu văn bản đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp nội dung và liên kết của bên thứ ba với mục đích hỗ trợ cho người dùng của chúng tôi. Các liên kết chỉ dùng để cung cấp cho bạn thông tin. Chúng tôi không có quyền kiểm soát bất kỳ trang web hoặc nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba nào được đề cập, truy cập bởi hoặc có sẵn trên trang web này và do đó, chúng tôi không xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc bằng cách khác chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các trang web hoặc nội dung của bên thứ ba đó hoặc về tính khả dụng của các trang web đó. Đặc biệt, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ cáo buộc nào rằng bất kỳ nội dung nào thuộc sở hữu của bên thứ ba (cho dù được xuất bản trên trang web này hay bất kỳ trang web nào khác) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ thông tin hoặc ý kiến ​​nào có trên trang web hoặc nội dung của bên thứ ba đó.

Các thay đổi đối với trang web này

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ phần nào của trang web này hoặc thông báo pháp lý này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi thay đổi đối với thông báo pháp lý này sẽ có hiệu lực kể từ lần tiếp theo bạn truy cập trang web này. Bạn phải kiểm tra Thông báo pháp lý này theo thời gian để nhận thấy bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện, vì chúng có tính ràng buộc đối với bạn. Bất kể những điều trên, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải cập nhật trang web này. Nếu nhu cầu phát sinh, chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập vào trang web này, hoặc đóng trang web này vô thời hạn.

IFPMA Quy tắc Thực hành Tiếp thị Dược phẩm

Bất kỳ nội dung quảng bá nào của trang web này đã được chuẩn bị phù hợp với Bộ luật IFPMA về Thực hành Tiếp thị Dược phẩm. Sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý rằng bất kỳ nội dung nào mà bạn quan tâm sẽ được chúng tôi giải đáp trước tiên. Sau đó, nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể gửi khiếu nại đến IFPMA, Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài ra, bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến nội dung tiếp thị dành riêng cho một quốc gia có thể được gửi đến Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm ở quốc gia liên quan.

Thẩm quyền và Luật áp dụng

Các tòa án Anh sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập vào trang web của chúng tôi mặc dù chúng tôi có quyền khởi kiện bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia nào có liên quan. Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Anh.

Cách thức liên lạc

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến infomaster@astrazeneca.com tại AstraZeneca.

Các tham chiếu đến "AstraZeneca" và "Tập đoàn" là các tham chiếu đến AstraZeneca PLC và các Công ty Liên kết của AstraZeneca PLC. Trong Điều khoản Sử dụng này, " Công ty Liên kết" có nghĩa là bất kỳ công ty hoặc tổ chức kinh doanh nào khác kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với AstraZeneca PLC theo thời gian và, theo mục đích của định nghĩa này, “quyền kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với (i) năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều hơn các cổ phiếu biểu quyết hoặc quyền biểu quyết trong công ty đó hoặc tổ chức khác; hoặc (ii) năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều hơn tiền lãi trong lợi nhuận hoặc thu nhập trong trường hợp của một pháp nhân kinh doanh không phải là công ty; hoặc (iii) trong trường hợp công ty hợp danh, bất kỳ lợi ích tương đương nào khác đối với thành viên hợp danh.