Estonia

Tervisega seonduvate probleemide lahendamine on üks ressursimahukamaid ja keerulisemaid ülesandeid.
Maailma ühe juhtiva innovaatilise bio-farmaatsia firmana panustab AstraZeneca ravimite avastamisse, arendamisse, tootmisse ja turustamisse.
AstraZeneca toetab ravimiarengut järgmistes tervishoiu valdkondades: diabeet, onkoloogia, südame-veresoonkond, seedeelundkond, infektsioonid, kesknärvisüsteem ning hingamiselundkond ja põletikud.

Eestis registreeriti esimesed AstraZeneca ravimivalikusse kuuluvad tooted 1993. aastal. Praegu on erinevaid tugevusi ja ravimvorme arvesse võttes Eestis registreeritud üle 100 erineva ravimpreparaadi.

AstraZeneca eesmärk on läbi meie ravimite turustamise ja haigustealase teavitustöö panustada patsiendi tervise parandamisse.

Sest tervis ühendab meid kõiki.

Ravimid – info tervishoiutöötajatele

Ravimi nimetus Toimeaine
Arimidex anastrosool
Atacand kandesartaan
Atacand Plus kandesartaan/hüdroklorotiasiid
Bretaris aklidiiniumbromiid
Brimica formoterool+aklidiiniumbromiid
Brilique tikagreloor
Betaloc metoprolooltartraat
Betaloc ZOK metoproloolsuktsinaat
Bydureon eksenatiid
Byetta eksenatiid
Casodex bikalutamiid
Crestor rosuvastatiin
Daxas roflumilast
Faslodex fulvestrant
Forxiga dapagliflosiin
Imdur isosorbiidmononitraat
Iressa gefitinib
Komboglyze metformiin + saksagliptiin
Lynparza olapariib
Marcaine bupivakaiin
Meronem meropeneem
Nexium esomeprasool
Nolvadex D tamoksifeen
Oxis Turbuhaler formoterool
Onglyza saksagliptiin
Plendil felodipiin
Pulmicort Turbuhaler budesoniid
Qtern saksagliptiin+dapagliflosiin
Rhinocort Aqua budesoniid
Seroquel kvetiapiin
Seroquel XR kvetiapiin
Symbicort Turbuhaler budesoniid/formoterool
Tagrisso osimertiniib
Vimovo naprokseen/esomeprasool
Zinforo Tseftaroliinfosamiil
Zoladex gosereliin
Zomig Rapimelt zolmitriptaan
Xigduo metformiin + dapagliflosiin
Xylocaine Pump Spray lidokaiin

1033816.011_02/17_EE

Kõrvaltoimetest teatamine

 

 

Kui kahtlustate AstraZeneca ravimitega seotud kõrvaltoimeid või kvaliteediprobleeme, siis palume meiega ühendust võtta telefonil: +372 654 9600 või e-mailil (võite pöörduda nii eesti, vene kui inglise keeles): patientsafety.aznordicbaltic@astrazeneca.com

AstraZeneca registreerib ja säilitab teateid ravimkõrvaltoimete või kvaliteediprobleemide kohta vastavalt AstraZeneca sisereeglitele ja Eesti seadusandlusele, sealhulgas Andmekaitseseadusele. Teave kõrvaltoime kohta edastatakse Ravimiametile.

 

 

Koostöö tervishoiutöötajatega

AstraZeneca on teaduslikule ravimiarendusele keskendunud ettevõte, luues innovaatilisi retseptiravimeid ning toetades teaduslikke uuringuid ja jätkuvat enesetäiendamist meditsiini vallas. Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni, EFPIA, liikmena toetab AstraZeneca EFPIA Avalikustamiskoodeksit ning tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavate tasude avalikustamist. Andmete avalikustamisel peab AstraZeneca kinni kõikidest andmekaitse nõuetest ja lähtub kõikidel juhtudel tervishoiutöötajate poolt tehtud otsusest neid puudutavate andmete avalikustamise osas. Kui tervishoiutöötaja ei ole andnud nõusolekut andmete avalikustamiseks, avaldab AstraZeneca tehtud maksed summeeritud real.
 
AstraZeneca usub, et ravimitootjate ning tervishoiutöötajate ja –organisatsioonide vahelise koostöö täieliku läbipaistvuse tagamine aitab kõigil osapooltel paremini mõista antud teabevahetuse väärtust läbi rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhiste ravimeetodite juurutamise ja parima võimaliku ravitulemuse saavutamise patsientide ravis.

2015 RAPORT (16kb)

2015 JUHIS (117kb)

2016 RAPORT (74kb)

2016 JUHIS (114kb)

2017 RAPORT (1.2mb)

2017 JUHIS (2mb) 

2018 JUHIS (337kb)

2018 RAPORT (73kb)

Karjäärivõimalused AstraZenecas

AstraZeneca pakub mitmeid rahvusvahelisi karjäärivõimalusi. Detailsema info saamiseks nii kohalike kui ka rahvusvaheliste vabade töökohtade kohta, palun vajuta siia.

AstraZeneca kontor Eestis


Valukoja 8,
11415 Tallinn
Telefon: +372 654 9600
Faks: +372 654 9601

AstraZeneca Eesti OÜ
Reg. nr 11733875
Nordea Pank 17002381202

E-posti aadress:

estonia@astrazeneca.com

Tervishoiutöötajatele

Sponsorlustaotlus

Patsientidele

EE-0397-02-2018, viimati uuendatud 13.02.18