Teave COVID-19 kohta


Tervisega seonduvate probleemide lahendamine on üks ressursimahukamaid ja keerulisemaid ülesandeid.
Maailma ühe juhtiva innovaatilise bio-farmaatsia firmana panustab AstraZeneca ravimite avastamisse, arendamisse, tootmisse ja turustamisse.
AstraZeneca toetab ravimiarengut järgmistes tervishoiu valdkondades: diabeet, onkoloogia, südame-veresoonkond, seedeelundkond, infektsioonid, kesknärvisüsteem ning hingamiselundkond ja põletikud.

Eestis registreeriti esimesed AstraZeneca ravimivalikusse kuuluvad tooted 1993. aastal. Praegu on erinevaid tugevusi ja ravimvorme arvesse võttes Eestis registreeritud üle 76 erineva ravimpreparaadi.

AstraZeneca eesmärk on läbi meie ravimite turustamise ja haigustealase teavitustöö panustada patsiendi tervise parandamisse.

Sest tervis ühendab meid kõiki.

Palun tutvuge AstraZeneca ametliku seisukohaga Vene-Ukraina sõja teemal ettevõtte globaalsel lehel.

Teave EL-I riikide tervishoiutöötajatele, kellel on Venemaa relvastatud sissetungi tõttu tahtmatult ümber paigutunud Ukraina patsiente.

Information on COVID-19

Värskeima teabe AstraZeneca välja töötatud vaktsiini kohta leiate inglise keeles aadressilt AstraZeneca.com siit https://know.az/2UPCjxd

Korduma kippuvad küsimused leiate siit https://know.az/2IW3nrY

COVID-19 vaktsiiniga AZD1222 saavutati

kõigil I/II faasi uuringus osalenutel tugev immuunvastus

 

Esialgsed andmed näitavad tugevat antikehade ja T-rakkude vastust

 

Käimasoleva I/II faasi COV001 uuringu, mida juhib Oxfordi Ülikool, esialgsed tulemused näitavad, et AZD1222 oli hästi talutav ja kutsus kõigil hinnatud osalejatel esile tugeva immuunvastuse SARS-CoV-2 viiruse vastu.

COV001 on 1077 tervetel täiskasvanutel vanuses 18–55 eluaastat läbi viidav mitmekeskuseline randomiseeritud kontrollitud I/II faasi pimeuuring. Selles hinnati AZD1222 ühte annust võrdluses meningokoki konjugaatvaktsiiniga MenACWY. Kümnele osalejale manustati kuuajalise vahega kaks AZD1222 annust.

Ajakirjas The Lancet avaldatud tulemused näitasid, et AZD1222 ühe annuse manustamine kutsus 95%-l osalejatest üks kuu pärast süsti esile SARS-CoV-2 viiruse S-valgu vastaste antikehade sisalduse neljakordse suurenemise. Kõigil osalejatel tekkis T-rakkude ravivastus, mille maksimum saabus 14. päevaks, ja see säilis kaks kuud pärast süsti.

SARS-CoV-2 neutraliseerivat toimet (hinnatuna MNA80 analüüsi alusel) täheldati üks kuu peale vaktsineerimist 91%-l osalejatest ja 100%-l osalejatest peale teise annuse manustamist. Neutraliseerivate antikehade tase osalejatel, kes said ühe või kaks vaktsiiniannust, olid sarnased tasemega, mida on täheldatud COVID-19-st paranenud patsientidel. Erinevate neutraliseerimise analüüside vahel leiti tugev korrelatsioon.

Esialgsed ohutusandmed näitavad, et AZD1222 rühmas esines sageli lokaalseid ja süsteemseid reaktsioone, mis olid sarnased varasemates uuringutes täheldatu ja teiste vaktsiinidega, milles vektorina on kasutatud adenoviirusi.1-4 Need olid mööduv valu ja valulikkus süstekohas, kerge kuni mõõdukas peavalu, väsimus, külmavärinad, palavikulisus, üldine halb enesetunne ja lihasevalu. Tõsistest kõrvaltoimetest AZD1222 manustamise järel ei teatatud ning täheldatud reaktsioonid vähenesid paratsetamooli profülaktilise kasutamise korral ja tekkisid harvemini pärast teise annuse manustamist.

Oxfordi Ülikooli professor Andrew Pollard, Oxfordi Vaktsiiniuuringu juhtuurija ja artikli kaasautor, ütles järgmist: „I/II faasi uuringu esialgsed andmed näitavad, et meie koroonaviiruse vaktsiin ei põhjustanud ootamatuid reaktsioone ja et sellel oli sarnane ohutusprofiil kui teistel sama tüüpi vaktsiinidel. Vaktsineerimise järel täheldatud immuunvastused vastavad nendele, mis eeldatavalt tagavad kaitse SARS-CoV-2 viiruse vastu, ehkki peame oma põhjalike kliiniliste uuringute programmi jätkama, et see lõplikult kinnitada. Kõige tugevamat immuunvastust nägime osalejatel, kes said kaks vaktsiiniannust, mis näitab, et see võib olla hea vaktsineerimisstrateegia.“

BioPharmaceuticals R&D tegevasepresident Mene Pangalos sõnas: „I/II faasi uuringu esialgsed tulemused on julgustavad ning näitavad, et AZD1222 on võimeline esile kutsuma kiire antikehade ja T-rakkude vastuse SARS-CoV-2 vastu. Kuigi teha on veel palju tööd, suurendavad praegu avaldatud andmed meie veendumust, et vaktsiin töötab, ning võimaldab jätkata meie plaanidega toota vaktsiini suurtes kogustes, et tagada selle laialdane ja võrdne kättesaadavus kogu maailmas.“

Hilise II/III faasi uuringud on praegu käimas Ühendkuningriigis, Brasiilias ja Lõuna-Aafrikas ning algavad peagi Ameerika Ühendriikides. Need näitavad, kui hästi kaitseb vaktsiin COVID-19 haiguse vastu, ning võimaldavad hinnata ohutust ja immuunvastust eri vanusega inimestel ja eri annuste kasutamisel.

Samal ajal jätkab AstraZeneca endale võetud kohustuse täitmist tagada vaktsiini laialdane ja võrdväärne kättesaadavus, kui hilise faasi kliinilised uuringud osutuvad edukateks. Praeguseks on sõlmitud kokkulepe tarnida enam kui kaks miljardit vaktsiiniannust Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide, Euroopa Vaktsiiniliidu, epideemiaks valmisoleku innovatsiooni koalitsiooni (CEPI), ülemaailmse vaktsiiniliidu (GAVI) ja India Seerumiinstituudiga.

Finantsilised kaalutlused

Tänane teadaanne ei mõjuta ettevõtte 2020. aasta finantsväljavaadet, sest vaktsiini väljatöötamisega seotud kulud katab eeldatavasti valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide rahastus.

COVID-19 haiguse vastase kaitse immuunkorrelaadid5

Vaktsiini kaitse korrelaadid COVID-19 vastu ei ole veel kindlaks tehtud. SARS-CoV-2 infektsioonist paranenud inimestel on leitud suur neutraliseerivate antikehade sisaldus veres. Lisaks sellele näitavad üha enamad andmed, et haiguse leevenemises võib tähtsat osa etendada ka T-rakkude vastus. Mõnedel inimestel, kes on olnud viirusega nakatunud, aga on jäänud asümptomaatiliseks, on tekkinud tugev T-rakkude vastus, kusjuures puuduvad kindlakstehtavad antikehad. SARS-CoV-2 viiruse vastaste antikehade ja T-rakkude kiire teke võib olla oluline COVID-19 vastases kaitses.

COV001

COV001 on I/II faasi randomiseeritud kontrollitud pimeuuring, mille eesmärk oli kindlaks teha COVID-19 vaktsiinikandidaadi AZD1222 ohutus, immunogeensus ja efektiivsus 1077 tervel täiskasvanul, kes kaasati uuringusse viies Ühendkuningriigi uuringukeskuses. Osalejad vanuses 18–55 eluaastat said kas ühe või kaks annust AZD1222, mis sisaldas 5 × 1010 viiruseosakest, või kontrollvaktsiinina ühe annuse meningokoki konjugaatvaktsiini MenACWY.

Osalejatelt võeti ohutusalased ja immunogeensuse vereproovid ning tehti kliinilised hindamised 0. päeval ja 28. päeval, mida korratakse 184. päeval ja 364. päeval. Peale selle oli uuringu I faasis osalenutel ja kahe vaktsiiniannuse rühmades visiidid 3., 7., 14. ja 28. päeval pärast igat vaktsineerimist.

AZD1222

AZD1222 töötasid koos välja Oxfordi Ülikool ja selle spin-out company Vaccitech. Selles kasutatakse šimpansi replikatsioonivõimetut viirusvektorit, mis põhineb tavalist külmetushaigust põhjustava viiruse (adenoviirus) nõrgestatud versioonil, mis põhjustab šimpansidel nakkuseid ja sisaldab SARS-CoV-2 S-valgu geneetilist materjali. Pärast vaktsineerimist toodab organism S-valku, valmistades immuunsüsteemi ette ründama SARS-CoV-2 viirust, kui see peaks organismi nakatama.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) on üleilmne teaduspõhine biofarmaatsiaettevõte, kes on keskendunud retseptiravimite avastamisele, väljatöötamisele ja turustamisele eelkõige kolmes ravivaldkonnas – onkoloogilised haigused, südame-veresoonkonna-, neeru- ja ainevahetushaigused ning hingamisteede ja immunoloogilised haigused. Ettevõtte peakontor asub Ühendkuningriigis Cambridge'is ja see tegutseb enam kui 100 maailma riigis ning selle uuenduslikke ravimeid kasutavad miljonid patsiendid kogu maailmas. Palun vaadake veebilehte astrazeneca.com ja jälgige ettevõtet Twitteris @AstraZeneca.

Kontaktteave

Et saada juhiseid, kuidas võtta ühendust investorsuhete meeskonnaga, klõpsake siia. Meediakontaktide saamiseks klõpsake siia.

 

Kirjandusviited

1. Antrobus, R. D., et al., Clinical assessment of a novel recombinant simian adenovirus ChAdOx1 as a vectored vaccine expressing conserved Influenza A antigens. Mol Ther, 2014. 22(3): p. 668–74.

2. Coughlan, L., et al., Heterologous Two-Dose Vaccination with Simian Adenovirus and Poxvirus Vectors Elicits Long-Lasting Cellular Immunity to Influenza Virus A in Healthy Adults. EBioMedicine, 2018.

3. Wilkie, M., et al., A phase I trial evaluating the safety and immunogenicity of a candidate tuberculosis vaccination regimen, ChAdOx1 85A prime - MVA85A boost in healthy UK adults. Vaccine, 2020. 38(4): p. 779–789.

4. Folegatti, P. M., et al., Safety and immunogenicity of a candidate Middle East respiratory syndrome coronavirus viral-vectored vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, uncontrolled, phase 1 trial. The Lancet Infectious Diseases, 2020.

5. Sekine, T., et al., Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19. BioRxiv, 2020. preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.29.174888.

 

Adrian Kemp

AstraZeneca PLC

EE-0855-08-2020

 

Ravimid – info tervishoiutöötajatele

Ravimi nimetus Toimeaine
Arimidex anastrosool
Atacand kandesartaan
Atacand Plus kandesartaan/hüdroklorotiasiid
Bretaris aklidiiniumbromiid
Brimica formoterool+aklidiiniumbromiid
Brilique tikagreloor
Betaloc metoprolooltartraat
Betaloc ZOK metoproloolsuktsinaat
Bydureon eksenatiid
Byetta eksenatiid
Casodex bikalutamiid
Crestor rosuvastatiin
Daxas roflumilast
Faslodex fulvestrant
Forxiga dapagliflosiin
Imdur isosorbiidmononitraat
Iressa gefitinib
Komboglyze metformiin + saksagliptiin
Lynparza olapariib
Marcaine bupivakaiin
Meronem meropeneem
Nexium esomeprasool
Nolvadex D tamoksifeen
Oxis Turbuhaler formoterool
Onglyza saksagliptiin
Plendil felodipiin
Pulmicort Turbuhaler budesoniid
Qtern saksagliptiin+dapagliflosiin
Rhinocort Aqua budesoniid
Seroquel kvetiapiin
Seroquel XR kvetiapiin
Symbicort Turbuhaler budesoniid/formoterool
Tagrisso osimertiniib
Vimovo naprokseen/esomeprasool
Zinforo Tseftaroliinfosamiil
Zoladex gosereliin
Zomig Rapimelt zolmitriptaan
Xigduo metformiin + dapagliflosiin
Xylocaine Pump Spray lidokaiin

1033816.011_02/17_EE

Kõrvaltoimetest teatamine

 

 

Kui kahtlustate AstraZeneca ravimitega seotud kõrvaltoimeid või kvaliteediprobleeme, siis palume meiega ühendust võtta telefonil: +372 654 9600 või e-mailil (võite pöörduda nii eesti, vene kui inglise keeles): PatientSafetyBaltics@astrazeneca.com

AstraZeneca registreerib ja säilitab teateid ravimkõrvaltoimete või kvaliteediprobleemide kohta vastavalt AstraZeneca sisereeglitele ja Eesti seadusandlusele, sealhulgas Andmekaitseseadusele. Teave kõrvaltoime kohta edastatakse Ravimiametile.

 

 

Koostöö tervishoiutöötajatega

AstraZeneca on teaduslikule ravimiarendusele keskendunud ettevõte, luues innovaatilisi retseptiravimeid ning toetades teaduslikke uuringuid ja jätkuvat enesetäiendamist meditsiini vallas. Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni, EFPIA, liikmena toetab AstraZeneca EFPIA Avalikustamiskoodeksit ning tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavate tasude avalikustamist. Andmete avalikustamisel peab AstraZeneca kinni kõikidest andmekaitse nõuetest ja lähtub kõikidel juhtudel tervishoiutöötajate poolt tehtud otsusest neid puudutavate andmete avalikustamise osas. Kui tervishoiutöötaja ei ole andnud nõusolekut andmete avalikustamiseks, avaldab AstraZeneca tehtud maksed summeeritud real.
 
AstraZeneca usub, et ravimitootjate ning tervishoiutöötajate ja –organisatsioonide vahelise koostöö täieliku läbipaistvuse tagamine aitab kõigil osapooltel paremini mõista antud teabevahetuse väärtust läbi rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhiste ravimeetodite juurutamise ja parima võimaliku ravitulemuse saavutamise patsientide ravis.

Avalikustatavad andmed ja juhis on leitavad AstraZeneca and Global Transparency lehelt.

Karjäärivõimalused AstraZenecas

AstraZeneca pakub mitmeid rahvusvahelisi karjäärivõimalusi. Detailsema info saamiseks nii kohalike kui ka rahvusvaheliste vabade töökohtade kohta, palun vajuta siia.

AstraZeneca kontor Eestis


Valukoja 8,
11415 Tallinn
Telefon: +372 654 9600

AstraZeneca Eesti OÜ
Reg. nr 11733875
Luminor EE771700017002381202

E-posti aadress:

estonia@astrazeneca.com

Tervishoiutöötajatele

Sponsorlustaotlus

Patsientidele

EE-1388-03-22-AZ, last updated 29.03.2022