Dobro došli na sajt AstraZeneca Srbija!


O nama

Poboljšanje zdravlja jedan je od najvećih izazova s kojima se danas suočava svet.

Kao globalna inovativna biofarmaceutska kompanija, AstraZeneca ima ključni doprinos u pronalaženju, razvoju i distribuciji inovativnih lekova u važnim područjima zdravstvene zaštite, uključujući kardiovaskularne, bubrežne i metaboličke bolesti, bolesti respiratornog sistema, inflamatorne i autoimune bolesti, kao i oblast onkologije. Kompanija je osnovana 1999. Godine spajanjem švedske Astra AB i britanske Zeneca grupe, čime postaje jedna od najvećih svetskih farmaceutskih kompanija i ostvaruje brojne korporativne akvizicije, uključujući Cambridge Antibody Technology (2006.), MedImmune (2007.), Spirogen (2013.) i Definiens (MedImmune 2014.).

U Srbiji se AstraZeneca fokusira na sledeća terapijska područja: kardiovaskularne, bubrežne i metaboličke bolesti, onkologiju i respiratorne bolesti i imunologiju.

Kontakt

Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd
Milutina Milankovića 1i, 11070 Novi Beograd
Telefon: 011/3336 900
Faks: 011/3336 901
E-mail: csbg.office@astrazeneca.com


Naša misija

Pomeramo granice nauke kako bismo razvili lekove koji menjaju živote ljudi. Istražujemo i plasiramo na tržište lekove koji se propisuju na recept. Pratimo naučne principe i menjamo način na koji se bolesti posmatraju i utiču jedne na drugu.

Naše vrednosti

Sledimo nauku
Pacijent je u središtu svega što radimo
Težimo da budemo lideri
Postupamo ispravno
Negujemo preduzimljivost


Strateški razvojni i istraživački centri:

Kembridž, Velika Britanija (centrala kompanije); Gejtersburg, Merilend, SAD; Gotenburg, Švedska

6.1 milijardi dolara - uloženo u istraživanje i razvoj tokom 2019. godine

24.4 milijardi dolara - ukupan prihod u 2019. godini

U Srbiji, predstavništvo kompanije postoji od 28. decembra 1978. godine.


Naši lekovi su prvenstveno usmereni na tri terapijske oblasti:

Onkologija

Naša ambicija je da naučnim otkrićima eliminišemo karcinom kao uzrok smrti.

Kardiovaskularne, renalne i bolesti metabolizma

Budući da naučna istraživanja pokazuju vezu između kardiovaskularnih, bubrežnih i metaboličkih bolesti i njihovih komplikacija, naš cilj je da utičemo na način na koji se oni posmatraju i leče.

Bolesti respiratornog sistema i imunologija

Menjamo lečenje respiratornih bolesti kontinuiranim razvojem novih lekova i indikacionih područja i istraživanjima usmerenim ka modifikaciji bolesti.

Takođe smo aktivni i u oblastima: autoimune, infektivne i bolesti nervnog sistema.


Naši lekovi


Podaci o našim lekovima

Naziv leka Jačina Farm.oblik INN 
BRILIQUE® 90mg film tableta tikagrelor
BRILIQUE® 60mg Film tableta tikagrelor
Byetta® 5mcg/doza rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu eksenatid
Byetta® 10mcg/doza rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu eksenatid
Crestor® 5mg film tableta rosuvastatin
Crestor® 10mg film tableta rosuvastatin
Crestor® 20mg film tableta rosuvastatin
Crestor® 40mg film tableta rosuvastatin
Daxas® 500mcg film tableta roflumilast
Fasenra® 30mg rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu benralizumab
Faslodex® 250mg/5mL rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu fulvestrant
Forxiga® 5 mg film tableta dapagliflozin
Forxiga® 10 mg film tableta dapagliflozin
Imfinzi® 50 mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju durvalumab
Iressa® 250mg film tableta gefitinib
Komboglyze® 850mg+2.5mg film tableta metformin, saksagliptin
Komboglyze® 1000mg+2.5mg film tableta metformin, saksagliptin
Lynparza® 50mg kapsula, tvrda olaparib
Lynparza® 100mg film tableta olaparib
Lynparza® 150mg film tableta olaparib
Nexium® 20 mg gastrorezistentna tableta esomeprazol
Nexium® 40 mg gastrorezistentna tableta esomeprazol
Nexium® 40 mg prašak za rastvor za injekciju/infuziju esomeprazol
Nolvadex® 10 mg film tableta tamoksifen
Onglyza® 2.5mg film tableta saksagliptin
Onglyza® 5 mg film tableta saksagliptin
Oxis® Turbuhaler® 4.5mcg/doza prašak za inhalaciju formoterol
Oxis® Turbuhaler® 9 mcg/doza prašak za inhalaciju formoterol
Plendil® 2.5 mg tableta sa produženim oslobađanjem felodipin
Plendil® 5 mg tableta sa produženim oslobađanjem felodipin
Pulmicort® 0.25mg/mL suspenzija za raspršivanje budesonid
Pulmicort® 0.5mg/mL suspenzija za raspršivanje budesonid
Pulmicort® Turbuhaler® 200mcg/doza prašak za inhalaciju budesonid
Pulmicort® Turbuhaler® 400mcg/doza prašak za inhalaciju budesonid
Qtern® 5mg + 10mg film tableta saksagliptin, dapagliflozin
Symbicort® 4.5mcg/doza + 160mcg/doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom formoterol, budesonid
Symbicort® Turbuhaler® 4.5mcg/doza + 80mcg/doza prašak za inhalaciju formoterol, budesonid
Symbicort® Turbuhaler® 4.5mcg/doza + 160mcg/doza prašak za inhalaciju formoterol, budesonid
Symbicort® Turbuhaler® 4.5mcg/doza + 160mcg/doza prašak za inhalaciju formoterol, budesonid
Symbicort® Turbuhaler® 9mcg/doza + 320mcg/doza prašak za inhalaciju formoterol, budesonid
Synagis® 1 x 0.5mL (100mg/mL) rastvor za injekciju palivizumab
Tagrisso® 40mg film tableta osimertinib
Tagrisso® 80mg film tableta osimertinib
Zoladex® 3.6 mg implant u napunjenom injekcionom špricu goserelin
Zoladex® LA 10.8 mg implant u napunjenom injekcionom špricu goserelin
VAXZEVRIA 10x4mL (8 doza), najmanje 2.5 x 10exp8 Inf.j/0.5mL suspenzija za injekciju vakcina protiv COVID 19 (rekombinantni ChAdOx1-S adenovirusni vektor)
VAXZEVRIA 10x5mL (10 doza), najmanje 2.5 x 10exp8 Inf.j/0.5mL suspenzija za injekciju vakcina protiv COVID 19 (rekombinantni ChAdOx1-S adenovirusni vektor)

Detaljne informacije o lekovima možete pronaći u sažetku karakteristika leka i uputstvu za upotrebu, kao I na sajtu ALIMS https://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/.

Ako imate neko pitanje u vezi sa našim lekovima, možete nas kontaktirati na broj telefona: 011/3336 900 ili adresu e-pošte: medicalInformation_serbia@astrazeneca.comNaša saradnja sa trećim stranama je transparentna

AstraZeneca kontinuirano radi na povećanju transparentnosti. Pružajući uvid u detalje finansijskih transakcija prema zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama, AstraZeneca se nada da će doprineti razumevanju značaja,  primerenosti i neophodnosti saradnje između farmacetuske industrije i zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija – odnosa kritičnih za israživanje i razvoj novih lekova i razmene ključnih informacija široj medicinskoj javnosti. Za više informacija kao i prikaz naših izveštaja o objavi podataka, posetite link: AstraZeneca & Global TransparencyPodrška zajednici

U društvu želimo biti vrednovani na temelju onoga što naši lekovi mogu učiniti za zajednicu i prepoznati po načinu na koji poslujemo.

Aktivno promovišemo prevenciju bolesti u zajednici i podržavamo naše pacijente, bez obzira na prepreke sa kojima se mogu suočiti.

Young Health Progamme - MISSION: OXYGEN - program društvene odgovornosti koji ima za cilj primarnu prevenciju pušenja kod preadolescenata, dece uzrasta od 10-12 godina.  U okviru programa, radi se sa donosiocima odluka i stručnjacima, kako bi se poštovale i unapređivale politike koje podržavaju cilj. Takođe, postoji i online kampanja koja oslikava aktivan i produktivan život kao ono što je “cool”, te uz pomoć ambasadora koji na društvenim mrežama promovišu muziku, ples, pevanje i druge oblike kreativnog izražavanja, posredno se menja odnos dece prema pušenju i generalno upotrebi duvana i nezdravim navikama. Kroz direktnu kampanju radi se sa mladima putem serije radionica koje za cilj imaju različita rešenja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Program MISSION: OXYGEN sprovodi Propulsion, uz podršku kompanije AstraZeneca.
 

Zdravlje predstavlja srž našeg poslovanja i radimo na tome da osnažimo sredinu u kojoj svi mogu da napreduju – istražujemo prilike za brigu o životnoj sredini i sprečavanje uticaja klimatskih promena.

Naša ambicija da budemo deo oporavka naše planete u budućnosti ogleda se u programu „Ambition Zero Carbon“, tako što planiramo da do 2025. godine svedemo emisiju ugljen-dioksida na nulu, a do 2030. plan je da uklanjamo više ugljen-dioksida nego što ga oslobodimo u atmosferu. Globalno, AstraZeneca će investirati ukupno do milijardu dolara da bi postigla ovaj cilj.

GoGreen - ulaganje u hibridna vozila - naš cilj na globalnom nivou je da do 2025. godine sva vozila budu „zelena“. Ponosni smo što nam u Srbiji ide veoma dobro: trenutno, hibridna vozila već čine više od trećine ukupne flote službenih vozila.

AZ Forest – cilj je sadnja 50 miliona stabala - globalno, AstraZeneca je pokrenula inicijativu sadnje 50 miliona stabala u narednih pet godina, a i mi u Srbiji smo počeli da dajemo doprinos toj inicijativi – simbolično, na Dan planete Zemlje, 22. aprila 2019., zaposleni su posadili ukupno 59 platana u Beogradu, na levoj obali Save, po jedno drvo za svakog zaposlenog AstraZeneca Srbija, dok je u 2020. godine zasađeno 200 stabala.Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
Website: www.alims.gov.rs
E-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Sumnju na neželjene reakcije, za lekove čiji je nosilac dozvole u Republici Srbiji Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd, možete prijaviti i na e-mail: patientsafety-serbia@astrazeneca.com


Karijera kod nas

Zainteresovani ste da nam se pridružite?

Mi pretvaramo dobre ideje u lekove koji menjaju živote pacijenta širom sveta. Dobre ideje dolaze od kvalitetnih ljudi i mi želimo najbolje u svom timu. Težimo da pružimo našim zaposlenima pravu meru slobode i podrške, održavanjem kulture u kojoj se naši ljudi osećaju cenjeno i da im, na taj način omogućimo da razviju svoj pun potencijal i uspešno usmere energiju ka ostvarivanju svih izazova koje nosi rad u globalnoj inovativnoj biofarmaceutskoj kompaniji.

Svoju biografiju možete poslati na e-mail adresu: jobs.serbia@astrazeneca.com


Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd

Militina Milankovica 1i

11070 Novi Beograd

Telefon: 011/3336 900 Faks: 011/3336 901


Veeva ID: RS- 1963, poslednja izmena August 2021.