Slovenija


AstraZeneca v Sloveniji

Izboljšanje zdravja je največji izziv, s katerim se sooča ves svet.

Kot globalna biofarmacevtska družba AstraZeneca prispeva k odkrivanju, razvoju in trženju inovativnih zdravil z različnih terapevtskih področij.

Naš cilj je prispevati k izboljšanju zdravja z visokokakovostnimi in učinkovitimi zdravili, ki bodo pomagala bolnikom.

AstraZeneca, podružnica v Sloveniji je usmerjena v tri ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne in presnovne bolezni.

Sodelujemo s strokovnjaki z več področij zdravstva, da bi lažje razumeli vse izzive ter izrabili vse svoje sposobnosti in vire za dosego skupnega cilja: izboljšanje zdravja.

Kontakt:

AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji
Verovškova 55
1000 Ljubljana

Telefon: 01 51 35 600
Faks: 01 51 35 635AstraZeneca je globalno usmerjena v šest terapevtskih področij


Zdravila družbe AstraZeneca, ki so registrirana v Sloveniji


Povzetki glavnih značilnosti zdravil

Informacije o registriranih zdravilih družbe AstraZeneca na slovenskem trgu najdete na spletni strani Centralne baze zdravil.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z našimi zdravili, se obrnite na nas prek telefonske številke:
01 51 35 600.

V podružnici AstraZeneca Slovenija smo usmerjeni v 3 ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne in presnovne bolezni. Sodelovanje s skupinami bolnikovV družbi AstraZeneca se zavedamo, kako pomembni so etični in transparentni odnosi z združenji bolnikov. Zato si skladno s cilji in zahtevami kodeksa EFPIA prizadevamo za transparentne odnose z združenji bolnikov ter s tem namenom zagotavljamo javno dostopen seznam finančne pomoči, ki smo jim jo kot farmacevtska industrija namenili.

Družba AstraZeneca si številne interese deli z združenji bolnikov in si bo skladno z veljavno zakonodajo EU, nacionalno zakonodajo ter kodeksi obnašanja še naprej prizadevala za medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

AstraZeneca, podružnica v Sloveniji, je leta 2019 sodelovala s petimi skupinami bolnikov, ki smo jim pomagali v skupnem znesku 58.000 EUR:

· Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije smo darovali 18.000 EUR kot pomoč pri izvedbi edukacijskega programa za bolnike z astmo ter kampanje osveščanja o pljučnem raku.

· Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk Europa Donna smo darovali 15.000 EUR kot pomoč pri izvajanju letnega programa.

· Društvu diabetikov Ptuj smo darovali 1.000 EUR kot pomoč pri izvajanju letnega programa.

· Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije smo namenili 4.000 EUR za pomoč pri izvedbi projekta opolnomočenja koronarnih bolnikov.

· Z Zvezo društev diabetikov Slovenije pa smo sklenili partnerski sporazum v vrednosti 20.000 EUR za izvedbo programa osveščanja otrok o zdravem načinu življenja.


Objava prenosa sredstev ZD in ZO


Zaposleni v družbi AstraZeneca verjamemo, da sodelovanje med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami pozitivno vpliva na kakovost obravnave bolnikov in je nujno potrebno za razvoj novih, inovativnih zdravil in metod zdravljenja.

Za uspešno zdravljenje je ključno zaupanje bolnika v zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije, da so slednji seznanjeni z najnovejšimi možnostmi zdravljenja ter nepristranski pri predpisovanju zdravil in priporočanju metod zdravljenja.

Menimo, da se preglednost sodelovanja med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami najbolje doseže s samoregulacijo in zato smo se zavezali, da bomo spoštovali Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb.

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2019

Javna objava prenosa sredstev 2019

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2018

Javna objava prenosa sredstev 2018

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2017

Javna objava prenosa sredstev 2017

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2016

Javna objava prenosa sredstev 2016

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2015

Javna objava prenosa sredstev 2015


Kariera v družbi AstraZeneca

V družbi AstraZeneca si prizadevamo ustvariti delovno okolje, ki zaposlenim predstavlja izziv in spodbuja njihovo ustvarjalnost in učinkovitost.

Če vas zanima delo pri nas, nam lahko svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov infosi@astrazeneca.com.Poročanje neželenih učinkov

Zbiranje, ocenjevanje in vrednotenje domnevnih neželenih učinkov zdravil ob upoštevanju kliničnih koristi zdravila nam omogoča boljše poznavanje neželenih učinkov in posledic le-teh, odkrivanje dejavnikov tveganja in še neodkritih neželenih učinkov ter tako natančnejše poznavanje varnostnega profila zdravila.

Domnevni neželeni učinek zdravila pomeni sum na neželeni učinek, pri katerem je mogoča vzročna povezanost med zdravilom in neželenim dogodkom. Za namen poročanja je dovolj sum, da je neželeni učinek povezan z zdravilom.   

Če sumite, da imate domnevni neželeni učinek zdravila družbe AstraZeneca, ga lahko poročate:

  1. svojemu zdravniku,
  2. na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ali
  3. direktno nam preko spletnega obrazca https://contactazmedical.astrazeneca.com.

Preko zgornjega obrazca lahko poročate tudi pritožbo o kakovosti izdelka ali oddate medicinsko vprašanje.

 


Kako priti do nas

AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji

Verovškova 55

1000 Ljubljana


Informacija pripravljena: november 2020/SI-1193.