Slovenija


AstraZeneca v Sloveniji

Izboljšanje zdravja je največji izziv, s katerim se sooča ves svet.

Kot globalna biofarmacevtska družba AstraZeneca prispeva k odkrivanju, razvoju in trženju inovativnih zdravil z različnih terapevtskih področij.

Naš cilj je prispevati k izboljšanju zdravja z visokokakovostnimi in učinkovitimi zdravili, ki bodo pomagala bolnikom.

AstraZeneca, podružnica v Sloveniji je usmerjena v tri ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne in presnovne bolezni.

Sodelujemo s strokovnjaki z več področij zdravstva, da bi lažje razumeli vse izzive ter izrabili vse svoje sposobnosti in vire za dosego skupnega cilja: izboljšanje zdravja.

Kontakt:

AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji
Verovškova 55
1000 Ljubljana

Telefon: 01 51 35 600
Faks: 01 51 35 635AstraZeneca je globalno usmerjena v šest terapevtskih področij


Zdravila družbe AstraZeneca, ki so registrirana v Sloveniji


Povzetki glavnih značilnosti zdravil

Informacije o registriranih zdravilih družbe AstraZeneca na slovenskem trgu najdete na spletni strani Centralne baze zdravil.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z našimi zdravili, se obrnite na nas prek telefonske številke:
01 51 35 600.

V podružnici AstraZeneca Slovenija smo usmerjeni v 3 ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne in presnovne bolezni. Objava prenosa sredstev zdravstvenim delavcem, zdravstvenim organizacijam in društvom bolnikovZaposleni v družbi AstraZeneca verjamemo, da sodelovanje med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami pozitivno vpliva na kakovost obravnave bolnikov in je nujno potrebno za razvoj novih, inovativnih zdravil in metod zdravljenja.

Za uspešno zdravljenje je ključno zaupanje bolnika v zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije, da so slednji seznanjeni z najnovejšimi možnostmi zdravljenja ter nepristranski pri predpisovanju zdravil in priporočanju metod zdravljenja.

Menimo, da se preglednost sodelovanja med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami najbolje doseže s samoregulacijo, zato smo v družbi AstraZeneca zavezani k spoštovanju Kodeksa ravnanja zveze EFPIA.

Zavedamo se tudi, kako pomembni so etični in transparentni odnosi z društvi bolnikov. Zato si skladno s cilji in zahtevami Kodeksa ravnanja zveze EFPIA prizadevamo za transparentne odnose z društvi bolnikov ter s tem namenom zagotavljamo javno dostopen seznam finančne pomoči, ki smo jim jo kot farmacevtska industrija namenili.


Kariera v družbi AstraZeneca

V družbi AstraZeneca si prizadevamo ustvariti delovno okolje, ki zaposlenim predstavlja izziv in spodbuja njihovo ustvarjalnost in učinkovitost.

Če vas zanima delo pri nas, nam lahko svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov infosi@astrazeneca.com.Poročanje neželenih učinkov

Zbiranje, ocenjevanje in vrednotenje domnevnih neželenih učinkov zdravil ob upoštevanju kliničnih koristi zdravila nam omogoča boljše poznavanje neželenih učinkov in posledic le-teh, odkrivanje dejavnikov tveganja in še neodkritih neželenih učinkov ter tako natančnejše poznavanje varnostnega profila zdravila.

Domnevni neželeni učinek zdravila pomeni sum na neželeni učinek, pri katerem je mogoča vzročna povezanost med zdravilom in neželenim dogodkom. Za namen poročanja je dovolj sum, da je neželeni učinek povezan z zdravilom.   

Če sumite, da imate domnevni neželeni učinek zdravila družbe AstraZeneca, ga lahko poročate:

  1. svojemu zdravniku,
  2. na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ali
  3. direktno nam preko spletnega obrazca https://contactazmedical.astrazeneca.com.

Preko zgornjega obrazca lahko poročate tudi pritožbo o kakovosti izdelka ali oddate medicinsko vprašanje.

 


Kako priti do nas

AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji

Verovškova 55

1000 Ljubljana


Informacija pripravljena: junij 2021/SI-1584.